(تصاویر) چهار فصل را در یک عکس ببینید!

(تصاویر) چهار فصل را در یک عکس ببینید!

تغییر فصل را می توان بزرگترین تنوع در طبیعت که موجب تغییرات در زندگی انسان‌ها می‌شود، نام برد. روندی که هر سال تکرار می شود اما همچنان برای انسان‌ها تازه و می تواند شروعی جدید باشد.
(تصاویر) جدال با مارهای سمی کنگو

(تصاویر) جدال با مارهای سمی کنگو

مارگزیدگی یکی از عوامل مرگ رایج در کنگو است. به دلیل بالا بودن نرخ مرگ و میر ناشی از گزش مار، مارها به محض مشاهده شدن کشته می شوند.