فرارو | تحلیل جالب انتخابات توسط سایت توکلی!
کد خبر: ۲۷۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۱ - ۲۲ خرداد ۱۳۸۸


رای کروبی و رضایی تعیین‌کننده سرنوشت انتخابات در مرحله اول است.

 اگر مجموع آرای کروبی و رضایی از فاصله‌ی آرای احمدی‌نژاد - موسوی (چه درصورتی‌که احمدی‌نژاد جلو باشد و چه درصورتی که موسوی جلو باشد) بیشتر باشد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
 
اما اگر مجموع آرای این دو نامزد کمتر از فاصله دو نامزد اصلی باشد، انتخابات در دور اول تعیین تکلیف خواهد شد.

شرط لازم برای برد احمدی‌نژاد (a احمدی‌نژاد، m موسوی، k کروبی، r رضایی): 

a > 50
یا
m + k + r < 50 

پس، شرط برد:
a > m + k + r 

پس، شرط برد:
a - m > k + r 

همین فرمول را می‌توان به صورت زیر به عنوان شرط برد موسوی در دور اول نیز نوشت:
m - a > k + r 

به عبارت دیگر، شرط تعیین تکلیف انتخابات در مرحله اول:

|a-m|>k+r

از سوی دیگر بنابرماده 25 قانون انتخابات ریاست جمهوری، آرای سفید باطل هستند اما جزء آرای مأخوذه محسوب می‌شوند، بنابراین فرمول نهایی تعیین نتیجه انتخابات در مرحله اول یا واگذاری آن به دور دوم، به صورت زیر تعیین می‌شود:

اگر "رای کروبی + رای رضایی + آرای سفید و سایر آرایی که مطابق قانون (مواد 25 و 28 فصل دوم قانون انتخابات ریاست جمهوری) باطل اما جز آرای ماخوذه محسوب می‌شوند > فاصله رای محمود احمدی‌نژاد و موسوی => انتخابات به دور دوم خواهد رفت. در غیر اینصورت انتخابات در دور اول تعیین تکلیف خواهد شد".

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی