فرارو | (فیلم) دوماه تلاش برای نقاشی خرس قطبی

(فیلم) دوماه تلاش برای نقاشی خرس قطبی

تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
مجله فرارو