فرارو | کاربران کدام سرویس اینترنت ثابت بیشتر ناراضی هستند؟
تعداد نظرات: ۲ نظر
کد خبر: ۴۱۵۴۵۳
۱۵ هزار شکایت علیه اپراتور‌های اینترنت ثابت به سازمان تنظیم مقررات رسیده. روند تعداد شکایت‌ها در تابستان نشان می‌دهد مردادماه کاربران اینترنت بیشترین نارضایتی را داشته‌اند. اغلب آن‌ها از کیفیت پشتیبانی و ارائه خدمات اپراتورشان شکایت دارند
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۰ - ۲۸ مهر ۱۳۹۸

فرارو- سازمان تنظیم مقررات دست اپراتور‌های اینترنت را رو کرده است. این سازمان در گزارش فصلی خود آمار شکایت‌های ثبت شده کاربران در سامانه ۱۹۵ را منتشر کرده که نشان می‌دهد اغلب اپراتور‌های اینترنت از قبیل: شرکت مخابرات، صبانت، پیشگامان، آسیاتک،‌های وب و پارس آنلاین در حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات ضعیف عمل کرده‌اند. چراکه اغلب شکایت‌های ثبت شده علیه اپراتور‌های اینترنت در این حوزه است. همچنین کاربران اینترنت ثابت همراه اول، ایرانسل و رایتل بیشتر در حوزه کیفیت سرویس به سامانه ۱۹۵ شکایت کرده‌اند. گزارش سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد تابستان امسال رقمی معادل ۱۴ هزار و ۷۷۷ مورد شکایت علیه اپراتور‌های اینترنت ثابت ثبت شده که تعداد آن در مردادماه افزایش و در شهریورماه کاهش پیدا کرده است.

مخابرات؛ کاهش تعداد شکایات ثبت شده

شرکت مخابرات بیشترین تعداد شکایات را در سمانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات به خود اختصاص داده است. طوری که در مجموع شش هزار و ۱۷۸ مورد شکایت از شرکت مخابرات در تابستان ثبت شده که اغلب آن‌ها به حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات اختصاص دارد. تعداد شکایت‌های ثبت شده از مخابرات در این حوزه به حدود چهار هزار و ۷۰ مورد می‌رسد. با این حال روند شکایات ثبت شده در سه ماه تابستان نشان می‌دهد رفته رفته تعداد شکایات از شرکت مخابرات کاهش پیدا کرده. طوری که در حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات، هزار و ۴۹۱ مورد شکایت در تیرماه، هزار و ۳۹۸ مورد شکایت در مرداد و هزار و ۱۸۱ مورد شکایت در شهریورماه ثبت شده که نشان دهنده کاهش تعداد شکایات از شرکت مخابرات است. به عبارتی این شرکت در حال بهبود خدماتش است.

صبانت، افزایش نسبی شکایت‌ها

پشتیبانی و ارائه خدمات حوزه اصلی شکایت‌هایی است که کاربران اپراتور صبانت در سازمان تنظیم مقررات ثبت کرده‌اند. در مجموع ۴۰۱ مورد شکایت علیه صبانت در سازمان تنظیم مقررات ثبت شده که ۳۳۶ مورد آن مربوط به پشتیبانی و ارائه خدمات است. روند تعداد شکایت‌ها در تابستان رو به افزایش است. طوری که در تیرماه ۸۴ شکایت در حوزه پشتیبانی ثبت شده و این تعداد با رشد چشمگیر به ۱۴۶ شکایت در مردادماه رسیده. با اینکه تعداد شکایات در شهریورماه به ۱۰۶ مورد کاهش پیدا کرده، اما برآیند این روند در تابستان با افزایش روبرو بوده است.

پیشگامان؛ کاهش نسبی شکایت‌ها

گزارش فصلی سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد تابستان امسال در مجموع ۵۵۵ مورد شکایت علیه شرکت پیشگامان ثبت شده است. از این تعداد، ۴۲۶ مورد به حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات اختصاص دارد. روند تعداد شکایت‌ها نشان می‌دهد کاربران این اپراتور در مردادماه تعداد شکایت بیشتری ثبت کرده‌اند، اما شهریورماه تعداد شکایت به حداقل رسیده و برآیند کلی نشان دهنده کاهش تعداد شکایت‌های ثبت شده از پیشگامان در طول تابستان است.

آسیاتک؛ کاهش نسبی شکایت‌ها

کاربران اینترنت آسیاتک در طول تابستان هزار و ۳۰۳ مورد شکایت علیه این اپراتور در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده‌اند که بخش اعظم آن‌ها یعنی ۹۳۶ مورد به حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات اختصاص دارد. بررسی روند تعداد شکایت‌ها در سه ماه تابستان نشان می‌دهد تعداد شکایت کاربران آسیاتک در مردادماه افزایش چشمگیر داشته، اما این مورد در شهریورماه جبران شده است. طوری که تعداد شکایت‌های ثبت شده در شهریور، از تیرماه هم کمتر است و نشان دهنده کاهش نسبی تعداد شکایت‌ها علیه آسیاتک در طول تابستان است.

همراه اول؛ روند افزایشی شکایت‌ها

اغلب کاربران همراه اول که از این اپراتور شکایت کرده‌اند، از کیفیت سرویس ناراضی هستند. طوری که از مجموع ۹۷۹ مورد شکایت ثبت شده در تابستان، ۴۷۷ مورد به کیفیت سرویس اختصاص دارد. بررسی شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ نشان می‌دهد کاربران همراه اول رفته رفته بیشتر از قبل از کیفیت سرویس ناراضی می‌شوند. طوری که تعداد شکایات ثبت شده در تیرماه ۱۴۷ مورد است که تا شهریور به ۱۶۵ مورد افزایش پیدا کرده است.‌

های وب؛ افزایش چشمگیر شکایت‌ها در مردادماه

پشتیبانی و ارائه خدمات حوزه اصلی شکایت‌های ثبت شده کاربران اینترنت‌های وب است. طوری که از مجموع ۴۵۳ مورد شکایت ثبت شده در سامانه ستاد تنظیم مقررات، ۳۱۴ مورد به این حوزه اختصاص دارد. بررسی روند تعداد شکایات ثبت شده از‌های وب نشان می‌دهد مردادماه با افزایش چشمگیر تعداد شکایت ثبت شده علیه‌های وب روبرو بوده‌ایم. طوری که تیرماه ۶۹ مورد شکایت حوزه پشتیبانی در سازمان تنظیم مقررات ثبت شده و این تعداد در مردادماه با رشد عجیبی به ۱۹۱ مورد رسیده است. هرچند در شهریورماه دوباره تعداد شکایت‌ها به ۵۴ مورد کاهش پیدا کرده.

پارس آنلاین؛ افزایش تعداد شکایت‌ها

هزار و ۲۱ نفر از کاربران اینترنت پارس آنلاین در تابستان امسال از دست اپراتورشان به سازمان تنظیم مقررات شکایت کرده‌اند. ۶۶۹ مورد از این شکایت‌ها به حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات اختصاص دارد و روند آن نشان می‌دهد تعداد شکایت‌ها در شهریورماه نسبت به تیرماه افزایش داشته. طوری که در تیرماه ۱۶۱ مورد شکایت در حوزه پشتیبانی و خدمات علیه پارس آنلاین به ثبت رسیده و این تعداد در مردادماه به ۲۷۲ مورد رسیده. هرچند تعداد شکایت‌ها در شهریور تا ۲۳۶ مورد پایین آمد، اما برآیند تابستان نشان می‌دهد روند نارضایتی کاربران اینترنت پارس آنلاین رو به افزایش است.

ایرانسل؛ کاهش تعداد شکایت‌ها

اغلب شکایت‌های ثبت شده علیه ایرانسل در سازمان تنظیم مقررات، به کیفیت سرویس اینترنت ثابت این اپراتور اختصاص دارد. در مجموع هزار و ۳۷۸ کاربر اینترنت ثابت ایرانسل به سازمان تنظیم مقررات شکایت کرده‌اند که ۶۹۴ مورد آن در مورد کیفیت سرویس اینترنت ایرانسل بوده. روند تعداد شکایت‌ها نشان می‌دهد ایرانسل در شهریورماه توانسته دل مشتریانش را به دست آورد. طوری که تعداد شکایات ثبت شده از ایرانسل در تیرماه ۲۳۴ مورد بوده و در مردادماه تا ۳۲۹ مورد افزایش پیدا کرده، اما شهریورماه تعداد شکایت‌ها علیه ایرانسل با کاهش چشمگیر روبرو شده و به ۱۳۱ مورد رسیده است.

رایتل؛ کمترین تعداد شکایت ثبت شده در حوزه اینترنت

کاربران اینترنت ثابت رایتل کمترین شکایت را از این اپراتور ثبت کرده‌اند. پایین بودن تعداد کاربران اینترنت ثابت رایتل می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد. به هر صورت اطلاعات سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد در تابستان امسال ۹۶ مورد شکایت در حوزه اینترنت برای رایتل ثبت شده که ۴۶ مورد آن به کیفیت سرویس اختصاص دارد. روند تعداد شکایت‌ها نشان می‌دهد کیفیت سرویس رایتل در مردادماه کمی بهتر شده، اما شهریورماه دوباره شاهد افزایش تعداد شکایت‌ها در حوزه اینترنت ثابت بوده‌ایم.
پیشنهاد
برگزیده*
ترامپ به تئوری توطئه نیاز دارد
پایگاه خبری آتلانتیک گزارش می‌دهد:

ترامپ به تئوری توطئه نیاز دارد

پربیننده ترین
علی بابا (ماه دوم)