فرارو | (تصاویر) راهپیمایی دفاع از اقتدار و امنیت در شیراز و اصفهان
کد خبر: ۴۱۸۷۹۸

(تصاویر) راهپیمایی دفاع از اقتدار و امنیت در شیراز و اصفهان

تجمع دفاع از اقتدار و امنیت پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم انقلابی در استان های اصفهان و فارس برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۹ - ۳۰ آبان ۱۳۹۸

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

عکاس: حمید رضا نیکومرام/ فارس - امین برنجکار/ مهر

مجله فرارو