فرارو | مقایسه قیمت بسته‌های اینترنت ثابت ADSL در پنج اپراتور پرطرفدار
بررسی بسته‌های اینترنت پنج اپراتور شاتل، مخابرات، آسیاتک، های‌وب و پارس‌آنلاین نشان می‌دهد برای اینترنت کم‌سرعت ۵۱۲ کیلوبیتی، های‌وب، آسیاتک و مخابرات ارزان‌ترین بسته‌ها را دارند. در طرف مقابل برای کاربران پرسرعت ۱۶ مگابیتی، هزینه بسته‌های های‌وب، پارس‌آنلاین و آسیاتک به ترتیب ارزان‌تر محاسبه شده است
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۰ - ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
 

فرارو- احتمالا شما هم در انتخاب اپراتور اینترنت ثابت ADSL با مشکل مواجه شده باشید؛ چراکه هر کدام از این اپراتورها بسته‌های مخصوص به خودشان را دارند و مقایسه قیمت آنها کار چندان ساده‌ای نیست. در این گزارش تمام بسته‌های اینترنت ثابت ADSL پنج اپراتور پرطرفدار، یعنی شاتل، مخابرات، آسیاتک، های‌وب و پارس‌آنلاین را بررسی کرده‌ایم تا ببینیم هر کدام از آنها اینترنت را با چه قیمتی به کاربرانشان عرضه می‌‌کنند. برای این کار با محاسبه قیمت هر گیگابایت ترافیک، نرخ‌گذاری این پنج اپراتور را با یکدیگر مقایسه کرده‌ایم. نتیجه نشان می‌دهد برای کاربران اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه های‌وب، آسیاتک و مخابرات به ترتیب در مقام‌های اول قرار دارند. این رتبه‌بندی برای اینترنت یک مگابیت بر ثانیه به مخابرات، های‌وب، آسیاتک تغییر می‌کند. کاربران اینترنت با سرعت دو مگابیت بر ثانیه، در اپراتورها مخابرات، های‌وب و شاتل به ترتیب هزینه کمتری پرداخت می‌کنند. رتبه‌بندی هزینه اینترنت برای کاربران سه مگابیتی به ترتیب های‌وب، مخابرات، آسیاتک است. اپراتورهای پارس‌آنلاین، های‌وب و مخابرات به ترتیب ارزان‌ترین بسته‌ها را برای کاربران سرعت چهار مگابیت بر ثانیه ارائه کرده‌ایند. این رتبه بندی‌برای کاربران هشت مگابیتی به های‌وب، پارس‌آنلاین، آسیاتک تغییر می‌کند. نهایتا کاربران اینترنت پرسرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه، به ترتیب در اپراتورهای های‌وب، پارس‌آنلاین و آسیاتک هزینه کمتری برای اینترنت پرداخت می‌کنند. مبنا محاسبتمان در این گزارش صرفا حجم اینترنت بین‌المللی است. باید توجه داشته باشید که قیمت بسته‌ها نمی‌تواند تنها فاکتور برای انتخاب اپراتور اینترنت ADSL باشد، برای این کار بهتر است خدمات پشتیبانی این اپراتورها و عملکرد آنها در منطقه مورد نظرتان را هم در نظر داشته باشید.

 

هزینه هر گیگابایت اینترنت بین‌المللی در پنج اپراتور اینترنت ثابت ADSL

سرعت سرویس قیمت شاتل مخابرات آسیاتک های‌وب پارس‌آنلاین
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه حداقل ۱,۲۰۰ تومان ۱,۱۰۰ تومان ۱,۰۲۲ تومان ۸۵۷ تومان ۲,۱۴۵ تومان
حداکثر ۱,۲۰۰ تومان ۱,۱۳۳ تومان ۲,۳۳۳ تومان
یک مگابیت بر ثانیه حداقل ۱,۲۵۰ تومان ۷۰۶ تومان ۹۰۰ تومان ۷۴۰ تومان ۱,۶۸۷ تومان
حداکثر ۸۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۵ تومان
دو مگابیت بر ثانیه حداقل ۹۵۳ تومان ۵۵۰ تومان ۹۶۰ تومان ۵۹۵ تومان ۱,۵۰۰ تومان
حداکثر ۶۲۵ تومان ۱,۰۶۶ تومان ۱,۶۶۶ تومان
سه مگابیت بر ثانیه حداقل ۱,۱۷۳ تومان ۶۱۶ تومان ۱,۰۰۰ تومان ۵۵۵ تومان ۱,۳۲۹ تومان
حداکثر ۷۰۰ تومان ۱,۱۱۱ تومان ۱,۴۵۰ تومان
چهار مگابیت بر ثانیه حداقل ۶۲۵ تومان ۵۸۳ تومان ۶۰۰ تومان ۳۴۴ تومان ۳۳۷ تومان
حداکثر ۶۶۶ تومان ۶۶۶ تومان ۴۷۶ تومان ۳۷۵ تومان
هشت مگابیت بر ثانیه حداقل ۳۵۴ تومان ۴۸۶ تومان ۳۲۱ تومان ۱۱۱ تومان ۲۸۸ تومان
حداکثر ۵۵۵ تومان ۳۵۷ تومان ۲۳۸ تومان ۳۲۰ تومان
۱۶ مگابیت بر ثانیه حداقل ۲۸۵ تومان ۴۰۲ تومان ۲۵۷ تومان ۷۸ تومان ۲۴۳ تومان
حداکثر ۴۵۷ تومان ۲۸۵ تومان ۱۵۲ تومان ۲۷۰ تومان

 

قیمت بسته‌های اینترنت ثابت ADSL شاتل

شاتل بسته‌های اینترنت ADSL خود را در سه قالب نقره‌ای، برنزی کم‌حجم و برنزی پرحجم دسته‌بندی می‌کند. بسته‌های نقره‌ای در اولویت خدمات پشتیبانی هستند و امتیاز‌های خاصی نسبت به بسته‌های برنزی دارند. اینترنت شاتل بر خلاف دیگر اپراتور‌های اینترنت ثابت، محدودیت زمانی ندارند. برای مثال اگر شما یک بسته ۶۰ گیگابایتی از شاتل بخرید، هر زمان که خواستید می‌توانید از آن استفاده کنید. حجم ترافیک سایت‌های داخلی در این بسته‌ها دو برابر ترافیک بین‌المللی تعریف شده‌اند. مثلا اگر بسته ۲۰ گیگیابایتی اینترنت بین‌الملل از شاتل بخرید، دو برابر این مقدار یعنی ۴۰ گیگابایت برای بازدید از سایت‌های داخلی حجم به شما اختصاص داده می‌شود. برای سرعت ۵۱۲ کیلوبیت، حدود هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت است. این هزینه برای اینترنت پرسرعت ۱۶ مگابیتی به ۲۸۵ تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند.

فهرست بسته‌های اینترنت ADSL شاتل مطابق جدول زیر است:

نام سرویس سرعت سرویس ترافیک ماهانه بین‌المللی ترافیک ماهانه داخلی قیمت
Fair نقره‌ای ۵۱۲ کیلوبیت ۱۲.۵ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۱۵ هزار تومان
یک مگابیت ۲۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت ۲۵ هزار تومان
دو مگابیت ۳۲.۵ گیگابایت ۶۵ گیگابایت ۳۱ هزار تومان
سه مگابیت ۳۷.۵ گیگابایت ۷۵ گیگابایت ۴۴ هزار تومان
چهار مگابیت ۸۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت ۱۷۵ گیگابایت ۳۵۰ گیگابایت ۶۲ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۳۵۰ گیگابایت ۷۰۰ گیگابایت ۱۰۰ هزار تومان
Fair برنزی ۵۱۲ کیلوبیت ۸ گیگابایت ۱۶ گیگابایت ۱۲ هزار تومان
یک مگابیت ۱۲ گیگابایت ۲۴ گیگابایت ۲۰ هزار تومان
دو مگابیت ۱۶ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۲۵ هزار تومان
سه مگابیت ۲۲ گیگابایت ۴۴ گیگابایت ۳۵ هزار تومان
چهار مگابیت ۳۰ گیگابایت ۶۰ گیگابایت ۴۰ هزار تومان
هشت مگابیت ۴۰ گیگابایت ۸۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۶۰ گیگابایت ۱۲۰ گیگابایت ۸۰ هزار تومان
FairLight برنزی چهار مگابیت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۲۰ هزار تومان
هشت مگابیت ۱۲.۵ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۲۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۲۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت ۴۰ هزار تومان

 

قیمت بسته‌های اینترنت ثابت ADSL مخابرات

شرکت مخابرات بسته‌های اینترنت را در دو قالب کم‌حجم و پرحجم دسته‌بندی کرده است. این بسته‌ها هر کدام در قالب اعتبار یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله فروخته می‌شوند. هرچه مدت زمان بسته بیشتر باشد، قیمت آن کمتر می‌شود. برای مثال در سرعت ۵۱۲ کیلوبیت، قیمت بسته‌های اینترنت یک ماهه، حدود هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت محاسبه شده و در بسته یک ساله این رقم به هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر گیگابایت کاهش پیدا می‌کند. برای سرعت ۱۶ مگابیت، بسته‌های کوتاه مدت یک ماهه تقریبا ۴۰۲ تا ۴۵۷ تومان قیمت دارد. اگر از سایت‌های داخلی استفاده بیشتری می‌کنید، احتمالا اینترنت مخابرات برایتان گزینه بهتری باشد. چراکه این اپراتور حجم اینترنت داخلی را چهار برابر اینترنت بین‌المللی در نظر می‌گیرد.

فهرست بسته‌های اینترنت ADSL مخابرات مطابق جدول زیر است:

نوع سرویس سرعت سرویس ترافیک ماهانه بین‌المللی ترافیک ماهانه داخلی مدت زمان قیمت
پر حجم ۵۱۲ کیلوبیت ۱۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت یک ماهه ۱۲ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت ۱۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت سه ماهه ۳۷ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت ۱۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت شش ماهه ۷۰ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت ۱۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت یک ساله ۱۳۲ هزار تومان
یک مگابیت ۲۵ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت یک ماهه ۲۰ هزار تومان
یک مگابیت ۲۵ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت سه ماهه ۵۸ هزار تومان
یک مگابیت ۲۵ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت شش ماهه ۱۱۳ هزار تومان
یک مگابیت ۲۵ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت یک ساله ۲۱۲ هزار تومان
دو مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت یک ماهه ۲۵ هزار تومان
دو مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت سه ماهه ۷۳ هزار تومان
دو مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت شش ماهه ۱۴۰ هزار تومان
دو مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت یک ساله ۲۶۴ هزار تومان
سه مگابیت ۵۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت یک ماهه ۳۵ هزار تومان
سه مگابیت ۵۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت سه ماهه ۱۰۰ هزار تومان
سه مگابیت ۵۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت شش ماهه ۱۹۵ هزار تومان
سه مگابیت ۵۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت یک ساله ۳۷۰ هزار تومان
چهار مگابیت ۶۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت یک ماهه ۴۰ هزار تومان
چهار مگابیت ۶۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت سه ماهه ۱۱۵ هزار تومان
چهار مگابیت ۶۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت شش ماهه ۲۲۵ هزار تومان
چهار مگابیت ۶۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت یک ساله ۴۲۰ هزار تومان
هشت مگابیت ۹۰ گیگابایت ۳۶۰ گیگابایت یک ماهه ۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت ۹۰ گیگابایت ۳۶۰ گیگابایت سه ماهه ۱۴۵ هزار تومان
هشت مگابیت ۹۰ گیگابایت ۳۶۰ گیگابایت شش ماهه ۲۸۰ هزار تومان
هشت مگابیت ۹۰ گیگابایت ۳۶۰ گیگابایت یک ساله ۵۲۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۷۵ گیگابایت ۷۰۰ گیگابایت یک ماهه ۸۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۷۵ گیگابایت ۷۰۰ گیگابایت سه ماهه ۲۳۳ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۷۵ گیگابایت ۷۰۰ گیگابایت شش ماهه ۴۵۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۷۵ گیگابایت ۷۰۰ گیگابایت یک ساله ۸۴۵ هزار تومان
کم حجم ۵۱۲ کیلوبیت ۲ گیگابایت ۸ گیگابایت سه ماهه ۱۵ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت ۲ گیگابایت ۸ گیگابایت شش ماهه ۲۸ هزار تومان
دو مگابیت ۶ گیگابایت ۲۴ گیگابایت سه ماهه ۲۹ هزار تومان
دو مگابیت ۶ گیگابایت ۲۴ گیگابایت شش ماهه ۵۷ هزار تومان
چهار مگابیت ۱۵ گیگابایت ۶۰ گیگابایت سه ماهه ۴۶ هزار تومان
چهار مگابیت ۱۵ گیگابایت ۶۰ گیگابایت شش ماهه ۹۱ هزار تومان
هشت مگابیت ۲۰ گیگابایت ۸۰ گیگابایت سه ماهه ۵۸ هزار تومان
هشت مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت سه ماهه ۷۳ هزار تومان
هشت مگابیت ۲۰ گیگابایت ۸۰ گیگابایت شش ماهه ۱۱۴ هزار تومان
هشت مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت شش ماهه ۱۴۲ هزار تومان
هشت مگابیت ۴۰ گیگابایت ۱۶۰ گیگابایت یک ساله ۲۷۹ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۳۵ گیگابایت ۱۴۰ گیگابایت سه ماهه ۹۳ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۶۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت سه ماهه ۱۰۲ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۸۰ گیگابایت ۳۲۰ گیگابایت سه ماهه ۱۱۶ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۹۲ گیگابایت ۳۶۸ گیگابایت سه ماهه ۱۳۴ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۰۰ گیگابایت ۴۰۰ گیگابایت سه ماهه ۱۴۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۳۰ گیگابایت ۵۲۰ گیگابایت سه ماهه ۳۹۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۳۵ گیگابایت ۱۴۰ گیگابایت شش ماهه ۱۸۲ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۶۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت شش ماهه ۲۰۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۸۰ گیگابایت ۳۲۰ گیگابایت شش ماهه ۲۲۸ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۹۲ گیگابایت ۳۶۸ گیگابایت شش ماهه ۲۶۲ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۰۰ گیگابایت ۴۰۰ گیگابایت شش ماهه ۲۸۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۳۰ گیگابایت ۵۲۰ گیگابایت شش ماهه ۳۷۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۸۰ گیگابایت ۳۲۰ گیگابایت یک ساله ۴۴۶ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۹۲ گیگابایت ۳۶۸ گیگابایت یک ساله ۵۱۳ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۰۰ گیگابایت ۴۰۰ گیگابایت یک ساله ۵۵۸ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۱۳۰ گیگابایت ۵۲۰ گیگابایت یک ساله ۷۲۵ هزار تومان

 

قیمت بسته‌های اینترنت ثابت ADSL آسیاتک

بسته‌های اینترنت آسیاتک در سه گروه نقره‌ای، برنزی کم‌حجم و برنزی پرحجم دسته‌بندی می‌شوند. بسته‌های نقره‌ای شرایط بهتری نسبت به بقیه دارند، اما قیمتشان بالاتر است. برای کاربرانی که از اینترنت ۵۲۰ کیلوبیت بر ثانیه استفاده می‌کنند، هر گیگابایت ترافیک بین هزار و ۲۲ تا هزار و ۱۳۳ تومان خرج دارد. این رقم برای کاربران اینترنت پرسرعت ۱۶ مگابیتی به حداقل ممکن می‌رسد که رقمی حدود ۲۵۷ تا ۲۸۵ تومان به ازای هر گیگابایت ترافیک بین‌المللی است. این اپراتور حجم ترافیک داخلی کاربرانش را دو برابر بین‌المللی در نظر می‌گیرد.

فهرست بسته‌های اینترنت ADSL آسیاتک مطابق جدول زیر است:

نام سرویس سرعت سرویس ترافیک ماهانه  بین‌المللی ترافیک ماهانه داخلی قیمت بسته یک ماهه قیمت بسته سه ماهه قیمت بسته شش ماهه قیمت بسته یک ساله
نقره‌ای ۵۱۲ کیلوبیت ۱۵ گیگابایت  ۳۰ گیگابایت ۱۷ هزار تومان ۵۱ هزار تومان ۹۷ هزار تومان ۱۸۴ هزار تومان
یک مگابیت ۳۰ گیگابایت ۶۰ گیگابایت ۳۰ هزار تومان ۹۰ هزار تومان ۱۷۱ هزار تومان ۳۲۴ هزار تومان
دو مگابیت ۳۷.۵ گیگابایت ۷۵ گیگابایت ۴۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۲۲۸ هزار تومان ۴۳۲ هزار تومان
سه مگابیت ۴۵ گیگابایت ۹۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان ۲۸۵ هزار تومان ۵۴۰ هزار تومان
چهار مگابیت ۹۰ گیگابایت ۱۸۰ گیگابایت ۶۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۳۴۲ هزار تومان ۶۴۸ هزار تومان
هشت مگابیت ۲۱۰ گیگابایت ۴۲۰ گیگابایت ۷۵ هزار تومان ۲۲۵ هزار تومان ۴۲۷ هزار تومان ۸۱۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۴۲۰ گیگابایت ۸۴۰ گیگابایت ۱۲۰ هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان ۶۸۴ هزار تومان یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان
برنزی پرحجم ۵۱۲ کیلوبیت ۸ گیگابایت ۱۶ گیگابایت ۱۲ هزار تومان ۳۷ هزار تومان - -
یک مگابیت ۱۴ گیگابایت ۲۴ گیگابایت ۲۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان - -
دو مگابیت ۱۶ گیگابایت ۳۲ گیگابایت ۲۵ هزار تومان ۷۵ هزار تومان - -
سه مگابیت ۲۲ گیگابایت ۴۴ گیگابایت ۳۵ هزار تومان ۱۰۵ هزار تومان - -
چهار مگابیت ۳۰ گیگابایت ۶۰ گیگابایت ۴۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۲۲۸ هزار تومان ۴۳۲ هزار تومان
هشت مگابیت ۴۰ گیگابایت ۸۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان ۲۸۵ هزار تومان ۵۴۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۶۰ گیگابایت ۱۲۰ گیگابایت ۸۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان ۴۵۶ هزار تومان ۸۶۴ هزار تومان
برنزی کم‌حجم چهار مگابیت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۲۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
هشت مگابیت  ۱۲.۵ گیگابایت ۲۵ گیگابایت ۲۵ هزار تومان ۷۵ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان ۳۰۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت ۲۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت ۴۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان ۴۸۰ هزار تومان

 

قیمت بسته‌های اینترنت ثابت ADSL های وب

های‌وب در بین اپراتور‌های اینترنت ADSL ارزان‌ترین بسته‌ها را برای کاربرانش ارائه می‌کند. این بسته‌های برای سرعت‌های پایین صرفا در قالب اینترنت یک ماهه ارائه می‌شوند و برای سرعت‌های بالای چهار مگابیت بر ثانیه، کاربران حق انتخاب بسته‌های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله را دارند. قیمت بسته‌های اینترنت با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت، تقریبا ۸۵۷ تومان به ازای هر گیگابایت ترافیک بین‌المللی محاسبه شده که خیلی پایین‌تر از بسته‌های اینترنت دیگر اپراتور‌ها است. قیمت هر گیگابایت اینترنت بین‌المللی برای کاربران سرعت ۱۶ مگابیتی به رقم ۷۸ تا ۱۵۲ تومان می‌رسد.

فهرست بسته‌های اینترنت ADSL های‌‎وب مطابق جدول زیر است:

سرعت سرویس مدت زمان ترافیک ماهانه بین المللی ترافیک ماهانه داخلی قیمت
۵۱۲ کیلوبیت یک ماهه ۱۴ گیگابایت ۲۸ گیگابایت ۱۲ هزار تومان
یک مگابیت یک ماهه ۲۷ گیگابایت ۵۴ گیگابایت ۲۰ هزار تومان
دو مگابیت یک ماهه ۴۲ گیگابایت ۸۴ گیگابایت ۲۵ هزار تومان
سه مگابیت یک ماهه ۶۳ گیگابایت ۱۲۶ گیگابایت ۳۵ هزار تومان
چهار مگابیت یک ماهه ۸۴ گیگابایت ۱۶۸ گیگابایت ۴۰ هزار تومان
چهار مگابیت سه ماهه ۹۵ گیگابایت ۱۹۰ گیگابایت ۱۲۰ هزار تومان
چهار مگابیت شش ماهه ۱۰۵ گیگابایت ۲۱۰ گیگابایت ۲۴۰ هزار تومان
چهار مگابیت یک ساله ۱۱۶ گیگابایت ۲۳۲ گیگابایت ۴۸۰ هزار تومان
هشت مگابیت یک ماهه ۲۱۰ گیگابایت ۴۲۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت سه ماهه ۲۶۵ گیگابایت ۵۳۰ گیگابایت ۱۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت شش ماهه ۳۱۵ گیگابایت ۶۳۰ گیگابایت ۲۷۳ هزار تومان
هشت مگابیت یک ساله ۳۶۸ گیگابایت ۷۳۶ گیگابایت ۴۹۲ هزار تومان
۱۶ مگابیت یک ماهه ۵۲۵ گیگابایت ۱۰۵۰ گیگابایت ۸۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت سه ماهه ۶۳۰ گیگابایت ۱۲۶۰ گیگابایت ۲۴۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت شش ماهه ۷۳۵ گیگابایت ۱۴۷۰ گیگابایت ۴۳۶ هزار تومان
۱۶ مگابیت یک ساله ۸۴۰ گیگابایت ۱۶۸۰ گیگابایت ۷۸۷ هزار تومان

 

قیمت بسته‌های اینترنت ثابت ADSL پارس آنلاین

پارس‌آنلاین برای کاربران اینترنت‌های کم‌سرعت، بسته پرحجم ارائه نمی‌کند. برای همین کسانی که از اینترنت کمتر از چهار مگابیت بر ثانیه این اپراتور استفاده می‌کنند، هزینه اینترنت تا حد زیادی سرصام‌آور است! برای مثال هزینه یک گیگابایت ترافیک بین‌المللی برای کاربران سرعت ۵۱۲ کیلوبیت، حدود دو هزار و ۱۴۵ تا دو هزار و ۳۳۳ تومان است که تقریبا دو برابر دیگر اپراتور‌ها است. قیمت بسته‌های اینترنت برای کاربران سرعت‌های بالای چهار مگابیت شرایط بهتری دارد. آن‌هایی که اینترنت ۱۶ مگابیتی می‌خرند، برای هر گیگابایت ترافیک بین‌المللی بین ۲۴۳ تا ۲۷۰ تومان هزینه می‌کنند. پارس آنلاین مثل اپراتور‌های موبایل، حجم شبانه هم برای برخی از بسته‌هایش در نظر گرفته که برای کاربران عادی شاید گزینه مناسبی نباشد، اما آن‌هایی که دانلود‌های حجیم دارند می‌توانند از بسته‌های شبانه برای دانلود استفاده کنند که قیمتشان پایین‌تر است.
 

فهرست بسته‌های اینترنت ADSL پارس‌آنلاین مطابق جدول زیر است:

سرعت سرویس مدت زمان کل ترافیک بین المللی کل ترافیک داخلی قیمت
۵۱۲ کیلوبیت سه ماهه ۱۲ گیگابایت ۲۴ گیگابایت ۲۸ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت شش ماهه ۲۴ گیگابایت ۴۸ گیگابایت ۵۴ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت یک ساله ۴۸ گیگابایت ۹۶ گیگابایت ۱۰۳ هزار تومان
یک مگابیت سه ماهه ۲۴ گیگابایت ۴۸ گیگابایت ۴۵ هزار تومان
یک مگابیت شش ماهه ۴۸ گیگابایت ۹۶ گیگابایت ۸۵ هزار تومان
یک مگابیت یک ساله ۹۶ گیگابایت ۱۹۲ گیگابایت ۱۶۲ هزار تومان
دو مگابیت سه ماهه ۳۶ گیگابایت ۷۲ گیگابایت ۶۰ هزار تومان
دو مگابیت شش ماهه ۷۲ گیگابایت ۱۴۴ گیگابایت ۱۱۴ هزار تومان
دو مگابیت یک ساله ۱۴۴ گیگابایت ۲۸۸ گیگابایت ۲۱۶ هزار تومان
سه مگابیت یک ماهه ۲۰ گیگابایت ۴۰ گیگابایت ۲۹ هزار تومان
سه مگابیت سه ماهه ۶۰ گیگابایت ۱۲۰ گیگابایت ۸۸ هزار تومان
سه مگابیت شش ماهه ۱۲۰ گیگابایت ۲۴۰ گیگابایت ۱۶۸ هزار تومان
سه مگابیت یک ساله ۲۴۰ گیگابایت ۴۸۰ گیگابایت ۳۱۹ هزار تومان
چهار مگابیت یک ماهه ۳۰ گیگابایت ۶۰ گیگابایت ۳۷ هزار تومان
چهار مگابیت یک ماهه ۲۰۰ گیگابایت ۴۰۰ گیگابایت ۷۵ر هزار تومان
چهار مگابیت سه ماهه ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۷۵ هزار تومان
چهار مگابیت سه ماهه ۹۰ گیگابایت ۱۸۰ گیگابایت ۱۱۲ هزار تومان
چهار مگابیت سه ماهه ۶۰۰ گیگابایت ۱۲۰۰ گیگابایت ۲۲۵ هزار تومان
چهار مگابیت شش ماهه ۱۸۰ گیگابایت ۳۶۰ گیگابایت ۲۱۳ هزار تومان
چهار مگابیت شش ماهه ۱۲۰۰ گیگابایت ۲۴۰۰ گیگابایت ۴۲۷ هزار تومان
چهار مگابیت یک ساله ۳۶۰ گیگابایت ۷۲۰ گیگابایت ۴۰۵ هزار تومان
چهار مگابیت یک ساله ۲۴۰۰ گیگابایت ۴۸۰۰ گیگابایت ۸۱۰ هزار تومان
هشت مگابیت یک ماهه ۹۰ گیگابایت ۱۸۰ گیگابایت ۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت یک ماهه ۳۰۰ گیگابایت ۶۰۰ گیگابایت ۹۶ هزار تومان
هشت مگابیت سه ماهه ۹۰ گیگابایت ۱۸۰ گیگابایت ۹۰ هزار تومان
هشت مگابیت سه ماهه ۲۷۰ گیگابایت ۵۴۰ گیگابایت ۱۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت سه ماهه ۹۰۰ گیگابایت ۱۸۰۰ گیگابایت ۲۸۸ هزار تومان
هشت مگابیت شش ماهه ۱۵۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت ۱۵۰ هزار تومان
هشت مگابیت شش ماهه ۵۴۰ گیگابایت ۱۰۸۰ گیگابایت ۲۸۵ هزار تومان
هشت مگابیت شش ماهه ۱۸۰۰ گیگابایت ۳۶۰۰ گیگابایت ۵۴۷ هزار تومان
هشت مگابیت یک ساله ۳۶۰ گیگابایت ۷۲۰ گیگابایت ۳۰۰ هزار تومان
هشت مگابیت یک ساله ۱۰۸۰ گیگابایت ۲۱۶۰ گیگابایت ۵۴۰ هزار تومان
هشت مگابیت یک ساله ۳۶۰۰ گیگابایت ۷۲۰۰ گیگابایت یک میلیون و ۳۷ هزار تومان
۱۶ مگابیت یک ماهه ۲۰۰ گیگابایت ۴۰۰ گیگابایت ۸۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت یک ماهه ۵۰۰ گیگابایت ۱۰۰۰ گیگابایت ۱۳۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت سه ماهه ۶۰۰ گیگابایت ۱۲۰۰ گیگابایت ۲۴۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت سه ماهه ۱۵۰۰ گیگابایت ۳۰۰۰ گیگابایت ۴۰۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت شش ماهه ۱۲۰۰ گیگابایت ۲۴۰۰ گیگابایت ۴۵۶ هزار تومان
۱۶ مگابیت شش ماهه ۳۰۰۰ گیگابایت ۶۰۰۰ گیگابایت ۷۷۰ هزار تومان
۱۶ مگابیت یک ساله ۲۴۰۰ گیگابایت ۴۸۰۰ گیگابایت ۸۶۴ هزار تومان
۱۶ مگابیت یک ساله ۶۰۰۰ گیگابایت ۱۲۰۰۰ گیگابایت یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان
مجله خواندنی ها
پیشنهاد
برگزیده*
 
علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفتگو با فرارو تشریح کرد

 "بورس" تا کجا سود می‌دهد؟

موج دوم کرونا چه زمان و چگونه رخ می‌دهد؟
چند سوال بدون جواب درباره ویروس کرونا

موج دوم کرونا چه زمان و چگونه رخ می‌دهد؟

همه چیز درباره خودر جدید تیبا ۲ پلاس؛ ساخت یک دستگاه تیبا ۲ پلاس چقدر هزینه دارد؟
همه چیز درباره خودر جدید تیبا ۲ پلاس؛ از قیمت تا کیفیت ساخت

همه چیز درباره خودر جدید تیبا ۲ پلاس؛ ساخت یک دستگاه تیبا ۲ پلاس چقدر هزینه دارد؟

پربیننده ترین
بورس موبایل ویو