فرارو | جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه ۲۳ فروردین
کد خبر: ۴۳۶۲۳۸
جدول زمانی آموزش دروس تلویزیونی دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ اعلام شد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۸ - ۲۳ فروردين ۱۳۹۹
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ اعلام شد.


جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش:

⬅متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۲۰ درس ریاضی پایه ۹
ساعت ۸.۲۰ تا ۸.۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸
ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۱۰ درس عربی پایه ۷
ساعت ۹.۱۰ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:
ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی
ساعت ۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰
ساعت ۱۵.۳۰ درس زمین شناسی پایه ۱۱
ساعت ۱۶ درس تاریخ معاصر پایه ۱۱
ساعت ۱۶.۳۰ درس شیمی ۳ پایه ۱۲
ساعت ۱۷ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲
ساعت ۲۲ تا ۲۲.۳۰ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ۱۲
ساعت ۲۲.۳۰ تا ۲۳ درس حسابان ۲ پایه ۱۲


جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه ۴


رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۲۵ درس عربی، زبان قرآن ۱ پایه ۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۱۰ درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۹.۱۰ تا ۹.۳۸ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۹.۳۵ تا ۱۰ درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی
ساعت ۱۰ تا ۱۰.۲۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰.۲۵ تا ۱۰.۵۰ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان ۴-پایه ۱۱-شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۱۰.۵۰ تا ۱۱.۱۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ۱۱ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش
ساعت ۱۱.۱۵ تا ۱۱.۳۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار -پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ درس عربی ۳ پایه ۱۲ مشترک بین تمام زمینه‌ها
 

 

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

شنبه
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ۱٠ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٨:۴۵  تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣۵ تا ١٠درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان ۴- پایه ١١-شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١۵ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ١١ -رشته حسابداری مالی -شاخه کاردانش

ساعت ١١:١۵ تا ١١:٣۵ درس دانش فنی رشته ماشین ابزار – پایه ١٠- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢درس عربی ٣ پایه ١٢- مشترک بین تمام زمینه ها

مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین