فرارو | جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۱۵ اردیبهشت
کد خبر: ۴۳۸۸۲۸
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که از شبکه‌های آموزش و ۴ سیما در روز دوشنبه ١۵ اردیبهشت پخش می‌شود، اعلام شد.
تاریخ انتشار: ۲۲:۴۲ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

*ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

*متوسطه دوره اول:

*ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

*ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧

*ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

*ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی:

*ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

*از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

*از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی سوم

*ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارس و نگارش پایه چهارم

*از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

*از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

*از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

*از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

*از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

*از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

*از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

*از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

شبکه چهار:

*رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

*از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس استاندارد افترافکت - پایه۱٢ تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای - شاخه کاردانش

*از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی - پایه١٢ -رشته الکتروتکنیک - شاخه فنی حرفه‌ای

*از ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ درس نقشه برداری ساختمان، پیاده سازی و کنترل - پایه١٢ - رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه‌ای

*از ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس ریاضی٣ پودمان ۵ - پایه١٢ -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

*از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس متره و برآورد-پایه ١٢ - رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه‌ای

*از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه - درس تاریخچه لباس ایران، مصر - پایه١٠ -رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه‌ای

*از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

*از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

*از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین