فرارو | دادگاه ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی؛ اسامی و اتهام‎ها
کد خبر: ۴۳۸۹۸۴
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن خویی و ۲۰ متهم دیگر در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحدی آزاد برگزار شد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۷ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران این جلسه با حضور نماینده دادستان و متهمان تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این جلسه به اتهامات آقایان حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.

قاضی موحد با بیان اینکه شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان فراهم است رسمیت جلسه را اعلام کرد و از نماینده دادستان خواست کیفرخواست را قرائت کند.

در ادامه نماینده دادستان، علی باقری اصل، در جایگاه قرار گرفت و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می‌شود و با توجه به شرایط کشور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد.

وی در ادامه اسامی متهمان به همراه اتهامات آن‌ها را را بیان کرد و گفت: آقای حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با متهمان آقایان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار نیم سوخته و ۲۸۶۰ پوند و ۵۹۰۰ یوان و ۲۶۵۵ لیر و ۱۰۰ دلار کانادا و ۶۰ یورو و ۲۷۰۰ بات تایلند فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: یوسف غریبی، متولد ۵۲ آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق مواد مخدر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی با متهمان آقایان حسن خویی و مهدی ناظر دوست فعالیت داشته است.

نماینده دادستان افزود: مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق صدور چک بلامحل، ساخت طلای غیر استاندارد دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با متهمان آقایان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و ۲۱۰۰ دلار نیم سوخته و ۲۸۶۰ پوند ۵۸۰۰ یوان و ۲۸۰۰ لیر ۱۰۰ دلار کانادا ۶۰ یورو و ۲۸۰۰ بات تایلند فعالیت داشته است.

وی ادامه داد: حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه سرقت و استعمال مواد مخدر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری آقایان حسین خویی و یوسف غریبی کار کرده است.

نماینده دادستان گفت: رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق خرید و فروش مال مسروقه و سرقت و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر و مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا و کانادا و ۴۰۰ لیر ترکیه فعالیت داشته است.

وی افزود: مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه سرقت دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان آقایان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار کار کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان سطح ۱۵۴۴ دلار و ۴۰ یورو و ۴۵۰ لیر با همکاری رسول قنادی فعال بوده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: علیرضا مقام آسا فرزند حسین آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۰ هزار و چهارصد دلار با همکاری متهم علی محمد غلامی کار کرده است.

وی افزود: علی محمد غلامی فرزند سعید آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۰ هزار و چهارصد دلار با همکاری متهم علیرضا مقام آسا کار کرده است.

وی گفت: آقای ابراهیم جلالی فرزند رسول متولد ۷۲ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و بیش از ٢ هزار و ۴۴۰ یورو فعال بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان فعالیت کرده است.

باقری اصل اظهار کرد: مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی کار کرده است.

وی افزود: محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه و ۹۸۰ یورو و ۱۸۷ دینار و هزار لیره فعال بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار همچنین چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه دائر بر خلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان معادل ریالی صد میلیون تومان فعال بوده است.

باقری اصل افزود: مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه قاچاق اموال تاریخی دایر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فعالیت کرده است.
همچنین منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر دائم و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و ۲۵۰۰۰ دینار عراق فعال بوده است.

وی افزود: متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سوابق اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی فعال بوده است همچنین حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده کار می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر دائر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه فعالیت کرده است و همچنین امیر سوقانی فرزند حمیدرضا فاقد مشخصات و اطلاعات بیشتر متواری بوده و به لحاظ عدم دسترسی دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم آقای سید جلیل حسینی کار کرده است.

خبر تکمیل می‌شود

میرزا
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
همه ای مجرمین مطمئنا جرایم دیگری داشته اند و افراد موثر در مشارکت این فسادها و بخصوص مسئولین رده بالا که سعی می کنند نشانی از خود به جای نگذاشته و دیگران را رخ بنمایند چه می شود؟
ناشناس
United Kingdom
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
این ها که ماهی کوچک هستند 10 میلیون که اقتصاد را به هم نمیریزد و یا دیگری 36 هزار دلار اصل کاری ها ازاد هستند اینها را تو بوق کردن
انتشار یافته: ۲
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین