فرارو | در کدام مناطق تهران قتل و انحراف جنسی بیشتر است؟
تعداد نظرات: ۳۱ نظر
کد خبر: ۴۴۸۵۲۶
نتایج یک پژوهش نشان داد که مناطق ۱۲ و ۱۸ تهران دارای بیشترین میزان سرقت و مناطق ۴، ۷، ۱۳ و ۱۴ دارای میزان زیاد، مناطق ۲۰، ۱۹ و ۲۲ دارای میزان کم، مناطق ۱ و ۳ دارای کمترین میزان و بقیه مناطق دارای سطح متوسطی از آسیب اجتماعی سرقت هستند. فقط در دو منطقه در تهران میزان سرقت خیلی کمی گزارش شده است که این خود نشان از آمار بالای سرقت در تهران دارد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۹

نتایج یک پژوهش در خصوص پراکنش سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی نشان داد در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بیشترین آسیب‌های اجتماعی را دارند.

به گزارش ایسنا، شهر‌های بزرگ از نظر گروه‌های قومی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، بافت ناهمگونی دارند. برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مدیریت شهری باید اطلاع دقیقی از ویژگی‌های آسیب‌های اجتماعی هر منطقه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگران دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تهران در مطالعه‌ای آسیب‌های اجتماعی جرم‌زا را در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.

حسن مومنی؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و احمد ایرانخواه؛ کارشناس ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه تهران، پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند.

برای انجام این مطالعه از منابع مختلفی استفاده شد: مطالعه فراتحلیل آمار‌های معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمار‌های مربوط به سامان‌دهی آسیب‌دیدگان اجتماعی، آمار‌های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، آمار‌های گشت‌های جمع‌آوری آسیب‌دیدگان اجتماعی توسط سازمان خدمات، اطلس کلان‌شهر تهران، سایت توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار، آمار مددسرا‌های فعال سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، تعداد افراد تحت پوشش معاونت رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، طرح پژوهشی مسائل اجتماعی تهران، سایت شهرداری تهران، برآورد وضعیت زناشویی شهر تهران به تفکیک منطقه در سال ۱۳۸۹، آمار ماهیانه شناسایی و جذب مددجویان جامعه هدف (متکدیان) در مناطق ۲۲گانه شهر تهران در هشت ماهه اول سال ۹۴ و پژوهش‌های میدانی مرتبط.

پس از جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات جهت ترسیم نقشه‌های مربوطه، از مجموعه نرم‌افزاری Arc gis، نرم‌افزار Arc map و نوار ابزار simbology استفاده شد.

در این پژوهش پراکنش آسیب‌های جرم‌زا مانند سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های کلی این مطالعه نشان داد تراکم آسیب‌های اجتماعی به طور کلی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر است و مناطق شمالی شهر آسیب‌های اجتماعی بسیار کم‌تری دارند.

در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران، به ترتیب مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۱۶، ۱۱، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۵ و ۴ بیشترین آسیب‌های اجتماعی و مناطق ۱، ۲، ۳، ۶ و ۲۲ شهر تهران کمترین میزان آسیب اجتماعی را داشته‌اند.

پراکنش آسیب‌های جرم‌زا به تفکیک به صورت زیر است:

سرقت

مناطق ۱۲ و ۱۸ دارای بیشترین میزان سرقت و مناطق ۴، ۷، ۱۳ و ۱۴ دارای میزان زیاد، مناطق ۲۰، ۱۹ و ۲۲ دارای میزان کم، مناطق ۱ و ۳ دارای کمترین میزان و بقیه مناطق دارای سطح متوسطی از آسیب اجتماعی سرقت هستند. فقط در دو منطقه در تهران میزان سرقت خیلی کمی گزارش شده است که این خود نشان از آمار بالای سرقت در تهران دارد. الگوی کلی پراکنش سرقت در تهران به سمت شرق افزایش پیدا می‌کند.

اعتیاد

اعتیاد در تهران در مناطق پایین شهری بسیار شدید است و به سمت شمال از شدت آن کم می‌شود. به طور کلی اعتیاد در تهران زیاد و قابل توجه است. از کل مناطق تهران فقط دو منطقه ۳ و ۶ دارای اعتیاد خیلی کم و سه منطقه ۵، ۴ و ۱۱ میزان اعتیاد کمی دارند. در بقیه مناطق اعتیاد متوسط، زیاد و خیلی زیاد است. در مناطق جنوبی تهران، گرایش به مصرف مواد مخدر سنتی دارند و مناطق شمالی بیشتر مصرف‌کننده مواد مخدر صنعتی هستند.

زورگیری

مناطق ۱۲ و ۱۷ دارای بیشترین میزان زورگیری هستند و مناطق ۱، ۳، ۶ و ۲۲ کمترین میزان زورگیری را دارند. الگوی پراکنش زورگیری مشابه پراکنش سرقت است. با این تفاوت که میزان سرقت شدیدتر از زورگیری گزارش شده است. بیشترین میزان زورگیری در مناطق پایین شهر تهران است. بیشتر مناطقی که دارای اعتیاد زیاد هستند، از نظر زورگیری نیز آمار بالایی دارند. این موضوع نشان‌دهنده ارتباط بین این آسیب‌ها است.

خودکشی

بررسی پراکنش خودکشی نشان می‌دهد که منطقه ۱۵ بیشترین میزان خودکشی را به خود اختصاص داده است. در مناطق ۲۲، ۲۱ و ۹ در غرب نیز آمار خودکشی نسبت به سایز مناطق بیشتر است. کمترین میزان خودکشی مربوط به مناطق شمال شرقی تهران است. پراکنش خودکشی از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کند و این به معنی پایین بودن آمار خودکشی نیست. بلکه در واقع آمار‌های معتبر و قابل قبول در این زمینه کم و ناقص است و به طور معمول آمار دقیقی از خودکشی‌های صورت‌گرفته، در دسترس نیست. آمار بررسی شده در این پژوهش مربوط به خودکشی‌هایی است که به مرگ منجر شده، در صورتی که اقدام به خودکشی نیز به عنوان یک آسیب شناخته می‌شود.

نکته قابل توجه این است که مناطق ۲۱ و ۲۲ از نظر سایر آسیب‌های جرم‌زا در وضعیت بهتری قرار دارد، ولی در میزان خودکشی از سایر مناطق (به جز منطقه ۱۵) آمار بیشتری دارد.

قتل

گردآوری آمار آسیب قتل در تهران، دشوارتر از سایر آسیب‌ها است. بیشتر سازمان‌ها یا آمار کافی و جامع در این زمینه ندارند و یا داده‌های خود را به دلیل محرمانه بودن، در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌دهند. به همین خاطر برای انجام این پژوهش از داده‌های طرح پژوهشی رصد کیفیت زندگی شهری در تهران که توسط سازمان فناوری اطلاعات انجام شده، آمار و ارقام محرمانه پلیس پیشگیری و همچنین سایر مطالعات انجام شده در سایت‌ها و مقالات معتبر، استفاده شد.

پراکنش آسیب اجتماعی قتل بیشتر به سمت مناطق توسعه‌نیافته و جنوب شهر است و مناطق شمال شهر کم‌تر با این آسیب روبرو هستند. مناطق ۲۱، ۲۲، ۹، ۱۵، ۱۶ و ۱۲ بیشترین میزان قتل را دارند.

انحرافات جنسی

شدت انحرافات جنسی در تهران زیاد است و در بین آسیب‌های جرم‌زا، دارای بیشترین مناطقِ با شدت خیلی زیاد است. انحرافات جنسی در مناطق ۴، ۵، ۸، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ خیلی زیاد، در مناطق ۱، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۹ زیاد، در مناطق ۲، ۶، ۷، ۱۳، ۱۴، ۲۰ و ۲۲ متوسط و در مناطق ۱۱ و ۱۲ کم و در منطقه ۳ خیلی کم گزارش شده است. بررسی این پراکنش نشان می‌دهد که میزان انحرافات جنسی در مناطق شرق و غرب تهران بسیار زیاد و در مناطق جنوب شهری، زیاد است.

تحلیل مناسب الگو‌های فضایی آسیب‌های اجتماعی از مسائل حیاتی شهر‌ها است و جزو معیار‌های اجتماعی مهم جوامع به شمار می‌آید. کشف چنین الگو‌هایی می‌تواند نقطه شروعی برای تحقیقات تکمیلی در موضوعات دیگر باشد.

نقشه پراکنش آسیب‌ها نشان می‌دهد، توزیع فضایی این شاخص‌ها تصادفی نیست و از الگوی فضایی خاصی تبعیت می‌کنند. این الگو‌ها در نتیجه مجموعه‌ای از فرآیند‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری شکل گرفته است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق، پراکنش آسیب‌های جرم‌زای شهر تهران نشان می‌دهد وقوع آسیب‌های اجتماعی در لایه محله و منطقه پررنگ‌تر است. این یافته نشان می‌دهد: «آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران عمدتا هویت منطقه‌ای و محله‌ای دارند و لذا انجام مطالعه جغرافیایی آن‌ها برای رسیدن به یک الگوی پیشگیری جامعه مورد نیاز است».

نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصل‌نامه «جمعیت» وابسته به دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، منتشر شده است.

ناشناس
United Kingdom
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آمارهای کشکی میدن باهمین آمارها کشور اداره میشه که حال و روزمون تواقتصاد وتورم وبیکاری واشتغال وتولید و فرهنگ خوبه .واقعیت اینه که وقتی جمعیت ۵ میلیونی تهران ودر مدت یک دهه میشه ۱۵ میلیون مشکلاتش بیشتر میشه که دیگه نمیشه کنترل کرد.یادمه یه زمانی فقط محدوده بازار تهران ترافیک داشت حالی چی همه مناطق تهران ترافیک داره اکثر اتوبانها وخیابانها شلوغه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
مدیر محترم فرارو
در مطالعات علمی در مورد هر مسئله ریز و درشتی هزاران مقاله نوشته می شود که تعداد کمی از آنها قابل استناد است و در بسیاری از مقالات دیگر اشتباهات فاحش وجود دارد نمونه اش مطالعه تاثیر امواج گوشی موبایل بر سرطان های ناحیه سر و گردن است. آخرین مطلبی که در سایت سازمان جهانی بهداشت نوشته شده بود این بود که "به احتمال ضعیف سرطانزاست" یعنی از possibly استفاده شده است. حتی خیلی از بزرگان علمی نتایج پژوهش در این زمینه را به دلیل اینکه این آمار پس از ابتلاء افراد به سرطان تهیه شده بود نپذیرفتند.
پژوهشی که شما منتشر کرده اید بعید است منطبق بر واقعیات جامعه باشد و مخصوصا تقسیم بندی مناطق مخالف تهران قطعا نیاز به مطالعات بسیار مفصلی دارد و بازنشر این مطلب اصلا کار درستی به نظر نمی رسد.
شمس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
وقتی معلم رو ذلیل کنی
آموزش و پرورش رو پولی یا در اکثر موارد ول کنی
وقتی بچه تو مدرسه درس زندگی سالم نداره ولی چفت و چرند تو مخش کنی که به هیچ دردش نمیخوره میشه همین
انسانیت زندگی اجتماعی احترام به حق دیگران و... تو کدوم چارچوب آموزش و پرورش این مملکت جا داره که انتظار داریم بچه هامون یاد گرفته باشن و بیان تو جامعه اجرا کنن وضعمون خوب بشه
مریم
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
واقعا از اینکه اینقد از منطقه3تعریف و تمجید کردید،چه هدفی رو دنبال می کنید؟؟؟؟؟؟فرارو جواب بده لطفا
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
خراب شود تهران انشاالله.
که از زمان قاجار و پهلوی و. حکومت اسلامی
همیشه. مرکز فساد بزهکاری دزدی. و. مسئولین. فاسد. . بوده است.
و الگوی زشتی. برای کشور است
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بعد میگن چرا مناطق 1 و 3 قیمت آپارتمان بیش از دو برابر متوسط تهرانه!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
در واقع اگر این مناطق 15 گانه تهران به درصد تبدیل کنیم عدد 68.18 بدست می آید که با توجه با نزدیک 70 درصد مناطق پایتخت دارای "آسیب‌های جرم‌زا مانند سرقت، زورگیری، قتل، خودکشی، اعتیاد و انحرافات جنسی" هستند. با عرض تبریک به مسئولان و خسته نباشید به آنها.
فرزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
هنوز هم کسی هست که قبول نداشته باشه که رفاه اجتماعی امنیت اجتماعی را بدنبال دارد؟! یا هنوز میخواهیید همه را مستضعف کنید....
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
به تفاوت های مالی و فرهنگی و اجتماعی این مناطق ارتباط مستقیم دارد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بر اساس چه دیتایی دسته بندی شده؟
والله فسادی که تو مناطق 1 و 2 تهران هستش هیچ جایی نیست
همه ماشین های لوکس دارن و زنان خراب رو سوار می کنن میرن خونه مجردی
کافیه فقط آخر ساعات روز برید اونجا از نزدیک ببینید
بردیا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
پس نقشه های خروجی نرم افزار Arc-GIS کو؟ تفسیرش کو؟
فقط یک خبر روی هوا نوشتید بدون توصیف بدون تفسیر؟ مقاله به این خوبی رو انتشار میدادید مردم مطلع شن
asgharagha
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
ببخشید! منظور نویسنده از واژه انحراف جنسی چیه؟ خیلی معناها میتونه داشته باشه!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بندازید گردن ماهواره و منافقین! وگرنه ما که خیلی گلیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
فرارو اينا چيه چاپ كردي؟؟؟؟ فقط حجاب مهم است و حجاب و حجااااب !!!!!
امین میرزائی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
مارگیران (ببخشید ... آمارگیران) محترم ! سلام .

در منطقه 1 سرقت و زورگیری و اعتیاد و خودکشی کم ، و انحرافِ جنسی بالا گزارش شده است ! یعنی بین انحرافِ جنسی خیلی زیاد و سرقتِ کم همبستگیِ آماری وجود دارد ؟! سارقانِ بیت المال چه ؟! آنها هم عفیف و پاکدامن و چشم پاکند ؟! ما قبلاً منطقه 8 بودیم (العیاذ بالله!) انحرافِ جنسی داشتیم ؟!
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منطقه لواسان که لانه اصلی اختلاسگران است فراموش شد
آریا
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
خیلی راحت تکذیب میشه و موضوع تمام میشه .
میگن تهران درای مردمی مومن و معتقد هست که برای حکومت حاضرن جون بدن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
مگه هنوز تو این مملکت تحقیق هم می شه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
انتشار نتایج "یک پژوهش" که معلوم نیست چقدر جمعیت آماری مورد مطالعه آن منطبق بر استاندارد مطالعات آماری باشد اصلا کار درستی نیست و باعث توهین به عده ای و تبرئه شدن عده ای دیگر می شود. در مسائلی مانند انحرافات اخلاقی به ندرت کسی به راحتی آمار می دهد و جمع آوری اطلاعات از طریق کلانتری ها و مراکز قضایی نیر بعید می دانم به این راحتی باشد. چرا نشر این مطالب به این راحتی صورت می گیرد؟
ناشناس
United States
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تو محل ما کمترین جنایت قتله ...............خوریشون با سطله..نگم براتون.....
حمله ور
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
حمله به سوی مناطق ۴، ۵، ۸، ۱۵، ۱۷ و ۲۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تاسف از این آماربالای انحرافات جنسسسسسییییی
تنها
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اگه ریشه یابی کنیم میبینیم دروحله اول مسایل فرهنگی وبعد اقتصادی باعث شده .البته درموردفحشا بعلت دیدن شبکه های ترکی وکلا ماهواره وکانالهای غربی.خیلی راحت نشون میدن که درهر خانواده حداقل یه بچه حرومزاده دارن.بعد جوری داستان رو نشون میدن که بیننده خیلی راحت حق میده بهش ..
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
پس منطقه ۳ در کل پیروز این رقابتهاست!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
میخوان گرون تر کنن اونجا ملک دارن احتمالا :\
مهرداد
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
آمار بیشترین دست پیش گرفتن و پس نیفتادن و ادای آدم خوبا رو در آوردن تو کدوم مناطق بیشتر به چشم میخوره، شخصاً دوستدارم بدونم
ناشناس
Germany
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
انحراف جنسی در منطقه ۲۲ هم خیلی زیاده هم خیلی کم؟؟؟؟ یعنی چی
خلیل
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
دوست عزیز از قدیم گفتند مرگ فقرا و ننگ اغنیا صدا ندارد
یعقوب
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
. درشهرهای بزرگ و محل‌های پر ازدحام بیشترین آمار بزهکاری و خلاف خیلی واضح است که به دلیل فقر مالی و فرهنگی تو اکثریت کشورها بخصوص آسیا فراوان یافت می شود باید دنبال راه چاره بود نه طعنه و خبر
ماموستا:ئاسورا کردستانی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
اتفاقآحقیربالباس محلی تمام نقاطتهران روگشتەام وبنابە اقتظایی شغلیم .برام عیان وبیان است کەمناطق شماڵ شهرتهران الارغم زندگی اروپایشان خیانت وچاپلوسی ودروغ خونوادگیشان بیشترازمناطق جنوب شهریی است یعنی بادروغ روزشب میکنن عجیبه
الیاس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
یه دفعه بگو شهر تیست شهر نو ست
عناوین برگزیده
رمزگشایی از یک انتخاب؛ جو بایدن به دنبال چیست؟
پایگاه خبری نشنال اینترست گزارش می‌دهد:
رمزگشایی از یک انتخاب؛ جو بایدن به دنبال چیست؟
پشت‌پرده بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
کارشناسان مسائل خاورمیانه در گفتگو با فرارو بررسی کردند
پشت‌پرده بیانیه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
سعید مرتضوی به قوه قضائیه باز می‌گردد؟!
رسانه‌ها از پذیرش اعاده دادرسی دادستان پیشین تهران خبر دادند
سعید مرتضوی به قوه قضائیه باز می‌گردد؟!
سیر تا پیاز جنجال پرویز فتاح
سخنان تلویزیونی رییس بنیاد مستضعفان واکنش‌های زیادی را در پی داشت
سیر تا پیاز جنجال پرویز فتاح
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری