فرارو | تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع در چیست؟
رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. یعنی جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه میشود، جزء جرایم غیرقابل گذشت میباشد و در صورتیکه شاکی خصوصی نداشته باشد و یا رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمی‌رود.
فرارو- یکی از اعمالی که در اکثر قوانین کشور‌ها از جنبه‌های مختلف جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، مساله رابطه نامشروع بین دو جنس مخالف است.

این رابطه به طور خاص در قانون مجازات اسلامی و بعضا در سایر قوانین پیش بینی شده است. علیرغم جرم انگاری روابط نامشروع، وجوه و جوانب آن به طور کامل در قانون مشخص نشده و همواره سوالات زیادی را در ذهن افراد ایجاد می‌کند.
 

تعریف قانونگذار از رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع را چنین تعریف کرده است که: هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می‌شوند.
 
بنابراین چنانچه زن و مردی به یکدیگر محرم شرعی نباشند (اعم از ازدواج دائم یا موقت) و اعمالی را نظیر بوسیدن یکدیگر، گا‌ها دست دادن، همخوابگی و مصادیقی از این قبیل را انجام دهند، به دلیل انجام افعال غیر اخلاقی و متعارض بودن باعفت، نظم، نفع و مصلحت جامعه، مجازات می‌شوند.

اگر یکی از طرفین رابطه نامشروع به انجام عمل اجبار نماید و با زور و اکراه آن را انجام دهد به طوریکه خارج از اراده و رضایت وی باشد، جرم بر او محقق نیست و فقط شخصی که او را مجبور کرده مجازات می‌شود.
 

دامنه جرم رابطه نامشروع

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی یکی از چالش برانگیز‌ترین مواد است که قانونگذار به اندازه کافی به آن نپرداخته است. در این ماده مصادیق کافی برای رابطه نامشروع ذکر نشده است و تنها نکته گفته شده این است که قانونگذار زنا را از جرم رابطه نامشروع جدا کرده است. یعنی برای زنا مجازات و تعریف جداگانه و برای رابطه نامشروع تعریف و مجازات جداگانه در نظر گرفته است. پس جرم زنا با جرم رابطه نامشروع فرق دارد.

در واقع رابطه نامشروع به اعمال منافی اخلاق و عفت از قبیل: تقبیل و مضاجعه که بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند، گفته می‌شود ولیکن در جرم زنا بین زن و مرد که علقه ازدواج بین آن‌ها نباشد، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید صورت گیرد و مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه شلاق است و در حالیکه مجازات زنا در مواردی اعدام و گاهی رجم (سنگسار) و در مواردی ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.
 

رابطه نامشروع قابل گذشت است؟

رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. یعنی جرم رابطه نامشروع به دلیل اینکه موجب برهم زدن نظم جامعه میشود، جزء جرایم غیرقابل گذشت میباشد و در صورتیکه شاکی خصوصی نداشته باشد و یا رضایت بدهد، مجازات فرد از بین نمی‌رود.

مثلا اگر مردی مرتکب رابطه نامشروع شود و همسرش گذشت کند، مجازات مرد ساقط نخواهد شد، ولی ممکن است مجازات کمتری در نظر گرفته شود.
 

رابطه نامشروع و طلاق از طرف مرد

در صورتیکه مردی بتواند رابطه‌ی نامشروع همسر خود را اثبات کند و سپس بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، زن از حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم می‌ماند.

در حالت کلی اگر مرد بخواهد زن خود را بدون دلیل طلاق بدهد، باید تا نصف اموال خود و اجرت المثل را به زن پرداخت کند.

ولی اگر طلاق از طرف مرد به دلیل ناشزه بودن و تخلف زن در زندگی زناشویی باشد، دیگر این دو حق به زن تعلق نمی‌گیرد.
 

فرق رابطه نامشروع و زنا چیست؟

پیش از ورود به تعریف زنا، یادآوری چند نکته قابل تامل به نظر می‌رسد. آنچه که از آن به عنوان رابطه نامشروع یاد شد با جرم دیگری تحت عنوان زنا متفاوت است.

در بیان تفاوت این دو باید گفت:

۱- جرم زنا در دسته جرایم حدی و جرم روابط نامشروع در دسته جرایم تعزیری قرار می‌گیرد.
 
۲- بدیهی است زنا از جمله روابط نامشروع است، اما هر رابطه نامشروعی زنا نیست.‌

به بیان ساده تر، در تحقق جرم زنا، برقراری رابطه جنسی بین زن و مرد نامحرم به حدی که در قانون مشخص شده است، شرط اصلی است؛ ولی در جرم رابطه نامشروع لزوما رابطه جنسی برقرار نمی‌شود و یا میزان رابطه به اندازه‌ای نیست که عنوان زنا بر آن محقق شود.
 
در واقع انجام هرگونه عملی که با عفت عمومی جامعه در تعارض باشد، رابطه‌ی نامشروع می‌باشد. مثلا در صورتیکه پسر و دختری با هم دوست باشند و میان آن‌ها با ارسال پیامک، حرف‌های مبتذل و مستهجن رد و بدل شود، رابطه نامشروع تلقی می‌گردد.

یعنی رابطه‌ی نامشروع به معنای رابطه جنسی نیست و معاشرت میان دو نفر نیز ممکن است رابطه‌ی نامشروع باشد.

اما زنا به معنای دخول آلت مرد تا ختنه‌گاه در اندام تناسلی زن یا دبر اوست که کاملا با رابطه نامشروع متفاوت است.
 

زنا چگونه اثبات می شود؟

عمل زنا تنها از یکی از راه‌های زیر قابل اثبات می‌باشد:
 
۱- اقرار
در مورد اثبات با اقرار علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل و اختیار) لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه مثلا پلیس یا هر فرد دیگری) صورت پذیرد.

۲- شهادت شهود
راه دوم اثبات زنا، شهادت چهار نفر مرد عادل به دیدن عمل است اگر زنا موجب مجازات شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید باشد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است لازم به ذکر است که هرگاه دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات شلاق ثابت می‌گردد.

۳- علم قاضی
به موجب ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات این جرم، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل شده باشد به عنوان مثال در صورتی که زنا با فیلمبرداری یا نظریه پزشکی قانونی اثبات شود و قاضی یقین به زنا پیدا کند نیز حکم به مجازات صادر می‌شود.
 

مجازات زنا چیست؟

جرم زنا بر مبنای شرایط تحقق آن دارای مجازات اعدام، (رجم) سنگسار، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است.
 

زنا کار در چه صورت اعدام می‌شود؟

در چهار مورد زناکننده به اعدام محکوم خواهد شد که در ادامه به اینموارد اشاره خواهد شد.
 
۱) زنا با محارم نسبی: محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن‌ها محرم است. برای نمونه خواهر، مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم نسبی محسوب می‌شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هایی که جزء محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع است، مرتکب زنا شود.

۲) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی (مرد زنا کار) می‌گردد.

۳) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

۴) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. منظور از زنای به عنف این است که تجاوز با زور و اجبار انجام گیرد. توجه به این نکته ضروری است که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
فرش های کاخ مرمر چی شد؟
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
احسنت، کارت ملی مارو کی میدن؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
دوستان عزیز زنا گناه است و متاسفانه عواقب دارد در دراز مدت . و اصولا بهتون بگم که رفتن دنبال گناه چه زنا و چه دروغ و چه گناهان دیگر در شب اول قبر سوال و جوابی دارد که بسیار وحشتناک است
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
اینکه گفتین در اکثر کشور ها جرم انگاری شده واقعا حقیقت ندارد بر اساس چه آماری این رو میگین؟
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بعضی از زنها شیطان هستند به امام حسین قسم من گرفتار زنی شدم فقط آرزوی مرگ دارم
عاطفه
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
انشالله هرچه زودتر به آرزوت برسی، الهی آمین.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
داره میگه بعضی از زنها چه زود بهتون بر میخوره
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۲۵
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
الان من متوجه نشدم به فرض من الان مجردم و با هماهنگی و اجازه خانواده دختر خانمی به
قصد آشنایی اولیه جهت ازدواج در یک کافی شاپ یا رستوران میرویم و در مورد اینکه ازدواج بکنیم یا نه یا طرز فکرمان صحبت میکنیم یا در پارکی قدم میزنیم و صحبت میکنیم این از نظر قوانین کشور یعنی رابطه نامشروع ؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
درست متن رو نخوندی. یه بار دیگه بخون
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
متن رو چندبار بخون
۷
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
به نظرم من زنی که شوهر نداره و با رضایت خودش به طرف مردی میرود و هر دو طرف هم با زبان عامیانه بین هم صیغه جاری یکنند برای هر مدت نه رابطه نامشروع است نه زنا کما این که در خیلی از شهرهای کشور موسسه هایی به این منظور با مجوز فعالیت میکنند
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
باید امکاناتی فراهم بشه که این روابط از حالت نامشروع بیرون بیاد امکاناتش برای مردم باشه . و گرنه دینی که همش ریا باشه فقط در حال گناهکار درست کردن هست
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
با این تعریف شاذ از صیغه نخواندن تمام روابط کارمندی زنان و مردان دانشجویان حتی خرید کردن از مغازه هم روابط نامشروه می شود
حسن خلخالی
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
خیر. اگر متن رو درست میخوندین همچی برداشتی نمیکردین. ارتباط همکاران و همکلاسی ها باید در حد همکار و همکلاس باشه نه اینکه اختلاط کنن.
ناشناس
Germany
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
تو دیگه کی هستی. مغز گوسفند زیاد نخور
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
استاد یه بار دیگه با دقت متن رو بخونین
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
اختلاط یعنی خلط تو خلط؟
نام
Germany
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
" یکی از اعمالی که در اکثر قوانین کشور‌ها از جنبه‌های مختلف جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، مساله رابطه نامشروع بین دو جنس مخالف است."این اکثر کشور ها منظور کدام کشورها هست به غیر از کشور های مسلمان؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
برو قوانین شونو مطالعه کن. دقیقا مثل آمریکا وفرانسه
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
یعنی توی آمریکا هرکی هرکاری دوست داشته باشه میتونه انجام بده؟عجب!!!
ابراهیم لشکری
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
شاید واسه شما عادی باشه، اما این قانون در خیلی از کشورهای غیرمسلمان هست.
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
دمتون گرم که کامل اسلام را پیاده سازی میکنید و مقدمات ازدواج جوانان را فراهم میکنید. تا به سن بلوغ میرسند با کار خوب و مسکن راهی خانه بخت میشوند.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سوار خر شدن هم نامشروع است؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
تو خودت نامشروعی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به جنسیت خر و نوع سوار شدن بستگی دارد، البته قانونگذار زیاد توضیح نداده!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بستگی داره منظورت از سوار شدن چی باشه
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
قوانین 14 قرن پیش برای انسان قرن 21 !!!!
حامد
Germany
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
بعضی چیزها تغییر تمیکنه
مثلا دروغ ۱۴۰۰ سال پیش زشت بوده الآنم زشته یا خیانت و دزدی و
این چیزها باگذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی عوض نمیشوند
اگه راستگویی و ایثار و گذشت و بخشش ۱۴۰۰ سال پیش خوب بوده تا قیام قیامت خوبه و ربطی به گذشت زمان و عرب و عجم بودن نداره
زنا هم همینطوره ،فکر کن ناموس خودت رو بهش تجاوز کردن بعد بگن این قوانین مال عرب های ۱۴۰۰ سال پیش؟؟ چه حس و حالی داری ؟یا زنت بهت خیانت کرده...آیا زنت میتونه بگه این قوانین مال عرب های ۱۴۰۰ سال پیش؟؟
التماس کمی تفکر
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اگر به چیزی اعتقاد نداری دلیل نمی شه به دیگران توهین کنی
بي نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
حمار تشريف داري وگرنه این حرف رو نمیزدی...ظاهراً زنا و رابطه نامشروع در خانواده تو امری است عادی و مدرنیته است !!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
جالب اینجاس که تجاوز فقط برای زنان تعریف شده
نادیا
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
حرف مفت نزن تو دلت میخواد خواهرتو تو خیابون بگیرن و ببوسن؟یا دلت میخواد خواهرت با ی مرد دیگ تو فضای باز بوس و لمس داشته باشه؟؟؟تو بیغیرتی و حیفه اسمت ادم باشه
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
کاش سرت بیاد تا بفهمی که این چیزا با گذر زمان تغییرنمیکنه
مگر اینکه...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
در طول سیزده سال حکومت حضرت محمد صلی الله خیلی قوانی ناسخ و منسوخ شد و تغییر کرد. دز طی سال های بعد هم مسلما روح قوانین حفظ می شود اما خود قوانین نمی تواند بدون تغییر بماند. مثلا شما اگر روزی ببینید دزدی از خانه یا مغازه تان دزدی می کند او را می گیرید و به پلیس ارجاع می دهید تا محاکمه شود حال آنکه طبق قوانین آن زمان برای اثبات دزدی باید دو نفر مرد شاهد باشند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
احسن بر شما. شما و خانوادتون به این چیزا توجه نکنيد، اين ها مال مسلمونا هست. خودتون رو ناراحت نكنيد. هر كار ميخواهيد بكنيد. خواهرت، مادرت درست مثل حيوانات البته بلانسبت بعضي حيوانات چون شنیدم بعضی حیوانات هم غیرت دارن ...
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بهترین کامنت که فرارو منتشر کرد همین بوده
اینهایی که میبینی مخالف حرف زدین همونهایی هستن که ولشون کنی سر دخترو زنشون رو با داس میبرن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
خوب جوابت رو دادن نادان عیاش
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اون ۱۸۳ نفر که مثبت دادن، جای تاسف داره. یعنی این افراد موافق این هستن که ناموس خودشون روابط نامشروع با هر مردی داشته باشه؟؟؟ این اسمش انسان قرن ۲۱ نیست
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
مزخرفات
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
لال
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
لال هم شدی
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
حتما براتون طبیعیه این چیزا!!زیاد دیدین؟
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
احسنت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
یعنی از تو مضخرفترن
علیرضا نیکرو
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
رابطه نامشروع و زنا شاکی خصوصی لازم دارد یعنی بین زن و مرد چنانچه یکی شاکی شد
اون گناه به جرم تبدیل میشود
و گرنه جرم نیست
ناشناس
Germany
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
خیر، جنبه عمومی جرم با رویت ۴ شاهد حد شلاق اجرا می شود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
رویت 4 شاهد!! چیو باید رویت کنن - حرف زدن رابطه نامشروع نیست - رویت برای انجام عمل نامشروع هست
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
تقبيل!؟ مضاجعه!؟
دسته بيل!؟
درسارا
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اسلام از یعنی سلامت. سلامت روحی وجسمی. اگه سلامت روحی وجسمی داری قوانینش برات عقلانی وقابل پذیرشه وگرنه که نه. اگر خانم هستی وبهت به زور تجاوز شده ویا اگر مردی وبه ناموست به زور تجاوز شده عقلت در مورد مجازات چه میگه؟ اگر غیر از نظر خدا وشرع اسلام گفت روانت مشکل داره نه اسلام واحکام. به بهانه برخی مسولین دزد ونا مسلمان به اسلام توهین نکنیم. خیلی دلت برای غرب وآمریکا غش میره برو قوانین اونا رو هم که از زمان گاو بازی وگاو چرونیه مطالعه کن.
نامشهروند
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اخه زمان خیانت زن چگونه میشود دنبال 4 نفر گشت که بیان ببینند مگه اونا فرصت میدن.یک کمی کرامت مرد رو در نظر بگیرید .برخی زنها خوده شیطان هستند چرا نمیخواین تجدید در مهریه و هبه و نفقه واجرت المثل وووووکنید .بابا..مرد شریف هست و اونم در زندگی جون کنده.چرا دایم مرد حقیر میشه در دادگاها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
کاملا با تجدید نظر در مهریه و بقیه موارد موافقم. یه زمانی زنهارو خونه شوهر اسیری میبردن الان چی؟ الان زنهایی که هیچ هنری جز جذب جنس مخالف و کشوندن طرف سر سفره عقد ندارن مهریه آنچنانی هم میگیرن پاشونم میندازن روی پاشون. مرد بدبخت هم خرجشو میده هم مادرش میکنه هم همه نیازهای مالی و عاطفی و جسمیشو تامین میکنه هم تحملش میکنه هم اخر سر خانوم منت میزاره.... و میگه من جوونیمو پای این مرد گذاشتم خونه پدرت میموندی پیر نمیشدی آیا؟؟؟؟؟ کسی که مهریه رو به عنوان دستور اسلام قبول داره باید همه دستورات دیگه اسلام رو هم قبول کنه مثل چند همسری و غیره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
خب مهریه رو خود مرد قبول می کنه دیگه . اون روزی که مهریه چرت و پرت درخواست کردن قبول نکنین . چطوریه مردها همیشه خودشون رو عقل کل می دونن اونوقت مسئولیت تصمیم و قول خودشون رو نمی خوان بپذیرن .
زمان تعیین عدد مهریه چشم و گوشت رو باز کن و قول واقعی بده
ع
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تو که خودت شیطان را درس می دی؟ چرا ناراحتی حالا
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
استغفرالله واتوب اليه..
ددم هی هی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
علی برکة الله ... حلالش کن بعد بزن تووششش
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
ددم هی هی خیلی بی نزاکت واحمقی مثل اسمت
نام مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
مسخره تر از این بروید جلوی دزدی بگیرید مردم از گرسنگی دارن تلف میشن شما از کدام دوره امده اید جمع کنید
ناشناس
Germany
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
جلوی فحشا را هم باید گرفت
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
حتما که نباید سر آدم بیاد تا بفهمه که هر چیزی جای خودشو داره
دزدی جای خودش
تهمت جای خودش و بی ناموسی هم جای خودش
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
ربط شهلا با هوشنگ را با ذکر مثال توضیح دهید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چرا قیمه ها رو میرزی تو ماست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
جلوي دزدی رو گرفتن زحمت ميخواد. اینجا کل هزینه اش خوندن یک صیغه است.
نام ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
خوبه بنظر من ولی خانمی ک شوهر داره با اقای مجرد رابطه داره خب ب دلیلی از اول زندگیشو این دونفر همدیگر رو نمیخواستند حالا خانم با اقایی دوست شده رابطه داره این تکلیفش چیه چطوری قانون برا این اشخاص
مشاورحقوقی
Germany
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اگر جرم ثابت بشه یا اقرار کنه ،زن متاهل سنگسار و مرد مجرد ۱۰۰ ضربه شلاق
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
در قرآن یک جرم داره ان هم زناست زنا یعنی رابطه با زن شوهر دار و لاغیر یک مجازات دارد صد ضربه شلاق و لاغیر
رضا
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
واقعا دمت گرم همینه
رابطه با زن شوهر دار حرامه و بس که فقط اون زنا محسوب میشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اگر کسی خدای نکرده با بستگان شما این کار رو می‌کرد بازم همین حرف و میزدی؟؟؟
ساده
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
بیشتر تحقیق کن داداش. شایدم این برداشت به نفعته.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
متاسفانه کسی خود قرآن رو نمی خونه
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
کاش اجرامی کردنداین مجازات هارا.
جامعه به گندکشیدن اگرچندنفرراسنگسارمی کردندزن ومردهابه زندگی شان پایبندترمی شدند
سوگل
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سنگسار برای زنای محصنه(زن یا مرد متاهل که مرتکب زنا شوند)است که در قانون ایران اجرا نمی شود و این مجازات سنگسار به شلاق و اعدام تبدیل شده است.
ناشناس
Netherlands
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سنگسار در قرآن نیست اگر خدا نظرش به کشتن بود علنا می گفت.بعد آیه شلاق زمانی قید می کرد . برخی علما هم فتوا به درستی ازدواج سفید داده اند. برخی فقها به درستی ازدواج سفید را تایید کرده اند چون قصد زوجیت دارند . در صدر اسلام اجازه ولی لازم نبود بلکه یک رسم عربی حساب می شد سواد نداری جای گستاخی مطالعه کن .
ناسناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
حرفت درسته اگهواقعا چندنفرومجازات کنن مردبه زندگیش پایبند میشد
نام احمد زاده
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
این روزها بعضی از دختران وزنان فاسد و کلاهبردار با دلبری کردن و دوستی بفکر تیغ زدن مردان پولدار و سن بالا و زن دار هستند این زنان تن فروش نیستند خفت گیر هستند با خفت نرم با احساسات مردان بازی می کنند و مدتها آنان را به دنبال خودشان می کشانند این زنان کلاهبردار و دارای پرونده های قضایی هستند این زنان بایستی پلاک بندی شوند تا به راحتی نتوانند پی در پی خفت ترم انجام دهند و. این زنان در اطراف شهر تهران بیشتر زندگی می کنند و بعضی از آنان بد سرپرست و خودسرپرست هستند با دوستی با مردان پولدار آنان را فریب می دهند و تمام مایحتاج خانه خود را از طریق فریب دادن و....بدست می اورند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
مثل اینکه زخم خورده یکی از همین زنها هستی!
آی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
همان مردان اگه خود خوب باشند سراغ یه همچین کثافت کار های نمی روند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بدجور دورت زدن داداش
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
عالی بودممنون
محمدمعصومی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
رفتار جنسی. اگر با ظلم و ستم
همراه باشد گناه است
و حلال شدن مرد و زن به مرام است
مرام خوب و درست
نیرنگ و کاسبی !
این محرم شدن نیست
فریبکاری است
محرم شدن مرد و زن
از درستی مرام است
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
مرسی..
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
مرسی..
حسن
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
مردم دارن از فقیری گرسنگی خودشان ناموس فروشی میکنن حالا بیا تشخیص بده ببینم رابطه نامشروع وزنا را
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
شاید تو ناموس فروش باشی ولی مردم نیستن.. کافر همه را ب کیش خود پندارد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
هرچند من قبول دارم بدبختی مردم زیاده و این از بابت دزدی مسیولین است. ولی ناموس فروشی رو قبول ندارم. این کار غیر قابل قبوله. بهت منفی دادم.
ابراهیم لشکری
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اینقدر عرف جامعه دچار تناقض و گسستگی و دودستگی شده که بعید می‌دونم جرم زنا رو حدی بگیرند، حتی عده‌ای هستند که در مقابلت جبهه هم می‌گیرند،
بهرحال، بعید می‌دونم غیراز زنای‌به‌عنف، کسی پیگیر این جرم شود.
حواد
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سلام
بنا به قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب و تحقیق و سوال در مورد جرایم عفت ممنوع است و مجازات دارد مگر در موارد استثنا قانون که چهار مورد است و حتی اگر کسی بدون وجود شاکی خصوصی بخاد اقرار کنه قاضی باید اورا به توبه و اقرار نکردن دعوت کند و اگر این کار را نکتد قاضی مجرم است.
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
اخوی از خواب بیدار شو! یه نگاه به سریال آقازاده به تهیه کنندگی حامد عنقا با سرمایه گذاری سازمان هنری رسانه ای اوج (معرف حضور که هستند انشالله) بنداز ببین که به جوانها آمزش صیغه میده پس یا تبلیغ اونها درسته و زن و مرد عاقل و بالغ و مجرد و حتی دختر و پسر رشید و رشیده میتونن با خوندن یه جمله به هم محرم بشن! در ضمن یه نگاهی هم به مستندهای برادر عزیز اقای دلاوری بنداز منجمله تهیه مستند از جزیره و ساحل لختی ها و حضور و مصاحبه با کسانی که پیرو این رفتار هستند! من نمیدونم این یکی رو دیگه کجای دلم بزارم! واقعا موندم نیت چیه و باز موندم که یه عده هنوز دنبال روابط خصوصی مردم هستند اون هم با جاسوسی و کنجکاوی و سرک کشیدن توی زندگی دیگران در حالی که اکثر اینجور آدمها خودشون ام الفساد هستند و تجربه ثابت کرده که خیلی از واعظان کین وعظ بر بالای منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند!!!!!
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
یعنی یک دونه ماچ 99 ضربه شلاق داره. این قانون که اینجا اجرا نمی شود و احتمالا مال آچه اندونزی یا سومالی است و اشتباها اینجا نوشته اید.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اصلا اشتباه نکن ، اندونزی بسیار وضعش از اینجا از لحاظ آزادی اجتماعی بهتره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
دانش اين حکم را محکوم میکند.
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
قبح اعمال زنا از بین رفته و غیرت کم رنگ شده مردم دنبال گرفتار ونان هستند اگه به قیمت خود فروشی شوند گویا تو جامعه نیستی الان خیلی ناموس خودشو بلا نصبت میفروشن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
کجای قران گفتند درزندگییت یک بار اشتبا بکنی جرمت سنگین است
احمد
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سوره مبارکه نور ـ همون ده آیه اول
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
یک بار تصادف با کامیون ممکنه اولین و آخرین تصادفت باشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
کجای قران گفتند درزندگییت یک بار اشتبا بکنی جرمت سنگین است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
حتی اگه این مثلا اشتباه اگاهانه انجام بشه و گند بزنه به زندگی یکی دیگه به نظرت سنگین نیست؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
پس اقايون مجازن يكبار اختلاس كنن!!!!
نام حسن
United States
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اگر خانمی طی چند سال به مردی بگوید من از شوهرم جدا شدم و تنها زندگی می کنم و مرد را فریب دهد وبا او رابطه جنسی نیز بر قرار کند
و بگوید من همه وجودم را در اختیار تو گذاشتم
و با این بهانه ها حسابی مرد را سرکیسه کند و پول خرید یه خونه نقلی و یک ماشین را هم بگیرد
و وقتی مرد بگوید باید رسمی و قانونی صیغه من شوی و زنه بره توی بازی
امروز و فردا کردند این ماه و اون ماه کردن بعد یه دفعه خانم شوهرش را رو کنه
و شوهر خانم حتی با شنیدن کل ماجرا
به مرده می گه نمی تونی ثابت کنی
و من خودم زنم را می فر ستادم
یعنی ادم شاخ در می اره
حکم این رابطه چیه؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
کلاهبرداری
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
رابطه با زنان متاهل زیاد شده یاشاید بهنربگم مدشده وخیلی از مردا ازین موضوع اطلاع دارن حالا شمانمیدونستی بهتره دبگه ادامه ندی واین چیزایی که خربدی از دستت رفته مگه قانونی بخوای ثابت کنی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چنین مردهوس بازی که این رابطه پنهانی داشته حقشه اعدام گردد وگول زن خوردن بهانه است،حتمازن هم داشته
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مردم برای زن عقدی و رسمی خودشون خونه و ماشین نمیگیرن حتما این آقا وضعش خوب بوده که گرفته چند سال هم که از خانمه استفاده کرده فکر کنه دستمزدش رو داده دیگه بیخیالش
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
در هر حال طبق قانون برقراري رابطه غير متعارف كشور خلافه
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
آقا اگر خودت هم متاهل بودی که دیگه بدتر. اگر مجرد بودی که کلاه گشادی سرت رفته. اگر انسانی الان رابطه خودتو با اون زن پلید کات کن و تمومش کن. فکر کن خونتو و ماشین تونو دزد زده و یا آتش گرفته. واگذارش کن به خدا. ولش کن . امثال این آشغالها زیادن. مراقب خودت باش و سعی کن درست زندگی کنی. پیش آمده و هیچ کاریش نمیشه کرد.
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
هنوز گیر کردین تو ماچ و نامحرم محرم،بعد انتظار دارید فساد نباشه تجاوز نباشه ،بابا ول کنید این مسخره بازیا رو
نام
Netherlands
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مجازات استفاده شخصی از بیت المال و فرستادن بچه های به منهتن آمریکا و جانماز آب کشیدن چیه ؟
پلنگ مازندران
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
همان مجازات تمرگیدن در هلند و زر مفت زدن را دارد
جوون ناامید
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
اتیش جهنم
نوید افکاری روحت شاد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
مجازاتشان محشور شدن با پلنگ مازندران در جهنم است. که پول میگیرد از بیت المال که اینجا زر مفت بزند به کامنت های آزادیخواهان ایران از زیر ظلم قوم تازی.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
زنان پليد براى مردان پليدند و مردان پليد براى زنان پليد و زنان پاك براى مردان پاكند و مردان پاك براى زنان پاك اينان از آنچه در باره ايشان مى‏ گويند بر كنارند براى آنان آمرزش و روزى نيكو خواهد بود (۲۶) سوره نور
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چه زناني كه به شوهرانشان خيانت نميكنن
زناي امروزي ياد گرفتن كه با يكي به عنوان شهريه ثابت ازدواج كنن و از نظر جنسي و عاطفي با افراد متغير تحت عنوان شهريه متغير رابطه برقرار كنن!!!!!
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
زنان کثیف و مردان کثیف همدیگرو میدوشند.
ناشناس
United States
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
چه مردانی که به اسم صیغه به زنانشون خیانت نمی کنن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
مرد طبق اسلام تا ٤ زن ميتونه اختيار كنه و زن اسلام بهش مهريه و نفقه و اجرت المثل داده
عاطفه
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
قطعا شما یکی از این مردان کثیف هستی که صیغه باز اند، برای همین به اشکال مختلف کامنت می گذاری و به زنان توهین می کنی.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
عامو با اين وضع اقتصادي كه ملت نميتونن ازدواج كنن لااقل به اين چيزا گير ندين ملت خودشونو تخليه كنن!!!!!
فقط مصيبت اونجاست كه بيشرف شوهرداري ممكنه پيدا بشه و خودشو مجرد جا بزنه و بره تو كار تيغ زني!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
متاسفم برای سرزمینم با مردای نامردی مثل تو
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
خیلی احمقی با این تفکر هرز وکثیفت
محمد - اصقهان
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
به ملا نصرالدین گفتند قیمه رو با ( ق )مینویسند یا با ( غ ).؟ گفت با گوشت توش . حالا اینم لفظ و عمل کار مهمه . یه خط صیغس بخونین و شر رو کم کنین دیگه .
نامasgharagha
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
با آش نذری و شکلات همه چیز حله!
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
فرق زنا با رابطه نامشروع
زنا همون رابطه نامشروعه که لو رفته
عاطفه
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
زنا و رابطه نامشروع عملی است که در آن آش نذری و شکلات و مقادیر مشخصی واژگان عربی نباشد.
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
حکم آش و شوکولات چیست؟
!!!
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
گناه ک نداره هیچ ثوابم داره
عناوین برگزیده
هم اکنون دیگران میخوانند
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی