فرارو | برنامه‌های درسی شنبه ۲۹ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
کرونا قیمت دلار پرسپولیس
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
تاریخ انتشار: ۲۳:۴۱ - ۲۸ شهريور ۱۳۹۹

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ رشته طراحی دوخت

ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی معماری پایه ١١ و١٢ درس مشترک نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵الزامات محیط کار پایه ١٠ مشترک

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی پایه١١

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم

‌متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم (آموزش مقدماتی ٢)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مکالمه و لغات درس ١)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم (مکالمه و لغات درس١)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر٢

متوسطه دوم:

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت١٧:٣٠ تا١٨ هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۱۵درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱:۴۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس علوم و معارف قرآنی۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس دین و زندگی۳پایه ۱۲مشترک رشته تجربی و ریاضی

ساعت۱۶درس علوم و معارف قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن پایه هفتم رشته، متوسطه اول آموزش داده خواهد شد.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
هم اکنون دیگران میخوانند
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی