فرارو | جزئیات مهم طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد
قیمت طلا قیمت دلار ارزش سهام عدالت بیت کوین شاخص بورس امروز
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی
جلال محمودزاده در مورد جزییات طرح بازنشستگی پیش از موعد که ۲۷ آبان ماه در مجلس اعلام وصول شد، اظهار کرد: این طرح شبیه طرح‌های گذشته نیست و شرط سنی ندارد. در قوانین گذشته کار کردن چندین ساله یک آقا یا خانم کارمند برای بازنشستگی کافی نبود و باید به حد مشخص سنی می‌رسیدند تا بازنشسته شوند، ولی این طرح این بند را حذف کرده است.
تاریخ انتشار: ۰۲:۱۴ - ۱۳ آذر ۱۳۹۹

نماینده مردم مهاباد در مجلس در مورد طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد گفت: بر اساس طرح جدید آقایان با ۲۵ سال و بانوان با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند. همچنین بازنشسته شدن کارمندان نیازی به تایید مدیر یا رئیس اداره مربوطه ندارد و شرط سنی سابق از این طرح حذف شده است.

جزئیات طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد / شرط سنی حذف می‌شود؟

به گزارش ایسنا، جلال محمودزاده در مورد جزییات طرح بازنشستگی پیش از موعد که ۲۷ آبان ماه در مجلس اعلام وصول شد، اظهار کرد: این طرح شبیه طرح‌های گذشته نیست و شرط سنی ندارد. در قوانین گذشته کار کردن چندین ساله یک آقا یا خانم کارمند برای بازنشستگی کافی نبود و باید به حد مشخص سنی می‌رسیدند تا بازنشسته شوند، ولی این طرح این بند را حذف کرده است.

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس که از امضا کنندگان طرح بازنشستگی پیش از موعد است، در مورد فواید این طرح گفت: یکی از بند‌هایی که طرح‌های گذشته داشت این بود که رئیس هر نهاد یا اداره باید با بازنشستگی هر فرد موافقت می‌کرد. ما در این طرح این بند را حذف کردیم و همه را به صورت مساوی دیده ایم.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان که طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد باعث جوان گرایی می‌شود، تصریح کرد: طبق این طرح آقایان با ۲۵ سال و خانم‌ها با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند و حقوق ۳۰ روزه می‌گیرند. هم اکنون سه تا پنج میلیون نفر جوان فارغ التحصیل جویای کار داریم که می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی مختلف به کار گرفته شوند. طبق قانون قدیم به ازای هر سه بازنشسته یک نیروی جدید در ادارات استخدام می‌شد که در طرح جدید این تبصره برداشته شده است.

وی با بیان اینکه قوانین قبلی نیرو‌های جوانان را هدر می‌داد، گفت: آموزش عالی ما نیز اشکالاتی دارد چرا که فقط برای صدور مدرک و آموزش نظری فعالیت می‌کند. آموزش عملی و آماده سازی برای فضای کار در دانشگاه‌های ما جایی ندارد. مثلا نمی‌توانیم بگوییم که فارغ التحصیل یک رشته دانشگاهی یک نیروی متخصص کاری است پس به موازات این طرح ساختار دانشگاه‌ها و آموزش عالی باید تغییر کند.

محمودزاده تاکید کرد: قوانین قبلی جوانان را ناامید کرده بود و آمار مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی را به شدت افزایش داده بود. حسن این طرح در صورت تصویب این است که جوانان متخصص که علم روز را به خوبی می‌دانند به ادارات می‌فرستند تا به صورت علمی اقدام به ارائه خدمات کنند. این طرح جدید در برابر بسیاری از قوانین نانوشته‌ای است که این روز‌ها در کشور ما ایجاد می‌شود. مثل اینکه دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف بازنشستگان را بکار می‌گیرند.

وی همچنین در مورد وضعیت کنونی این طرح در مجلس گفت: این طرح به امضای چندین نماینده رسیده و به زودی برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی می‌رود تا در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی و نهایی شود.

‌قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

‌ماده واحده - بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون کار و قانون کار کشاورزی در صورت داشتن حداقل ۵۵ سال تمام سن و سابقه پرداخت ۲۰‌سال یا بیشتر حق بیمه‌ می‌توانند با اطلاع کتبی به کارفرما درخواست بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی حوزه محل کار خود تسلیم تا طبق‌مقررات این قانون مستمری بازنشستگی جهت آنان برقرار گردد.

تبصره ۱ - در صورتی که کارفرما به تخصص کارگر نیاز داشته باشد حداکثر ظرف مدت پنج روز نیاز خود را به سازمان تأمین اجتماعی محل ارائه‌می‌نماید تا در کمیته‌ای که به همین منظور مرکب از مدیر کل کار و امور اجتماعی، نماینده شورای اسلامی واحد کار ذیربط (در واحد‌هایی که شورای‌اسلامی کار تشکیل نشده باشد نماینده انجمن صنفی مربوطه و یا نماینده قانونی کارگر در حکم نماینده شورا خواهند بود) و مدیر کل تأمین اجتماعی که‌در محل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد، مورد بررسی قرار گرفته و کمیته مذکور موظف است با استماع دلایل طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز نظر‌نهایی خود را اعلام نماید. ‌در صورتی که کمیته دلایل کارفرما را قانع‌کننده تشخیص بدهد می‌تواند حداکثر با سه ماه تعویق با بازنشستگی کارگر موافقت نماید.

تبصره ۲ - حداقل سن موضوع این قانون برای زنان ۱۰ سال کمتر می‌باشد.

تبصره ۳ - داشتن حداقل سن موضوع این قانون برای کارگران بیمه شده‌ای که دارای یکی از شرایط زیر می‌باشند ضروری نمی‌باشد:

‌الف - دارا بودن حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه.

ب - دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان‌آور.

ج - دارا بودن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه مجموعاً در کار‌های عادی و سخت و زیان‌آور با توجه به تبصره ۴ این قانون.

‌تبصره ۴ - هنگام محاسبه مقرری سابقه پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان‌آور به ازاء هر سال معادل ۱.۵ سال سابقه پرداخت در قبال هر‌سال ۶ ماه ارفاق محاسبه و حداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره، ده سال می‌باشد. آیین‌نامه کار‌های سخت و زیان‌آور توسط شورای عالی‌حفاظت فنی و با حضور مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی (با حق رأی) تجدید نظر خواهد شد حداکثر مجموع مدت ارفاق مندرج در این تبصره ده‌سال می‌باشد.

‌تبصره ۵ - کسر یک سال سابقه پرداخت حق بیمه کارگر مشمول این قانون در صورت تمایل بیمه شده یک سال تمام محسوب خواهد شد مشروط‌به این که کلیه حق بیمه برای دوران باقیمانده تا یک سال (سهم کارگر، کارفرما و دولت به استثناء سهم درمان که به نسبت نه بیست و هفتم حق بیمه‌محاسبه می‌شود) توسط شخص مشمول پرداخت گردد.

‌تبصره ۶ - میزان مستمری بازنشستگی این نوع بیمه شدگان بر اساس پرداخت سنوات حق بیمه طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و عنداللزوم با‌توجه به تبصره ۴ این ماده واحده تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۷ - چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس این ماده واحده بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند، ضمن‌قطع مستمری از استفاده مجدد این ماده واحده محروم خواهند شد.

تبصره ۸ - مقررات جاری فصل بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی به استثنای تسهیلاتی که در این قانون برقرار شده است کماکان به قوت خود باقی‌می‌باشد.

‌تبصره ۹ - از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک ماه دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی و با همکاری وزارت‌کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌تبصره ۱۰ - مدت اجرای این قانون از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی یک سال خواهد بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره، در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۳.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
سلام من ۱۰ سال بیمه کارگری به حساب می ریزم پرده گوشام پاره شده نوا گوش گرفتم ۷۵ درصد شنوایم کم هست از ۱۵ سالگی کارگری میکنم الان دیگه توان ناامیدی میشه بازنشست بشم
نام حمید حسینی
United States
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
واقعا فکر خوبی کارمند گم انگیزه و پیر و نیروهای مضاعف میروند نیروی جدید با سواد و دارای انگیزه اشتعال پید ا میکنند خدا رحمت کنه پدر ومادر طراحان این لایحه
نام حمید حسینی
United States
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
واقعا فکر خوبی کارمند گم انگیزه و پیر و نیروهای مضاعف میروند نیروی جدید با سواد و دارای انگیزه اشتعال پید ا میکنند خدا رحمت کنه پدر ومادر طراحان این لایحه
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تامین اجتماعی و دولت زیر بار نمیرن
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
این طرح اشتباه است و سازمان تامین اجتماعی را به پرتگاه ورشکستگی میبره و اون موقع دیگه حقوقی نیست که به هیچ کس بدهند غلط اندر غلط
انتشار یافته: ۲۹
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
لعنتي من ١٩ سال سابقه كار دارم يعني ٦ سال بايد صبر كنم؟؟؟!!!! خدايا تف تو اين شانسم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
٦ سال ديگه ميگن بايد ٣٥ سال خدمت كني خخخخخ
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
وقتی رسیدی ۳۵ سال حقوقتم قتع میکنن
نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
واسه دهه شصتيها چيكار كرديد؟؟؟؟
چرا شرط "حداكثر سن" رو از شرايط استخدام حذف نميكنيد؟؟؟
نام
Turkey
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
حالا میگن بار مالی داره تصویب نمیکنن ولی تصویب بشه من ۲۴ سال سابقه دارم خودم را زود بازنشسته میکنم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
واقعا کشور د تحریم است، چطور با ۲۰ سال سابقه حقوق ۳۰ سال کارکرد، بدهند، حداقل همون ۳۰ دوز رو میشه حقوق داد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
خیلی از قوانین کار از جمله باز نشستگی پیش از موعد/مرخصی زایمان 9 ماه ... به دلیل بدهی دولت به تامین اجتماعی اجرا نمی شود اما بیمه پرداختی کارگران را اختلاس می کنند.
سیّد دلبر
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
تو همون صحن عللنی مجلس در نطفه باطل میشه این طرح !!! این دولت یک دولت دلالی معابه نمیاد پول مفت ب کسی بده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
پول مفت نیست فقط شرایط سنی رو برمیدارند والا همون سنوات هست چیزی تغییر نمیکنه
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
کاملا با این طرح موافقیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
ای کاش زودتر تصویب شه ای خدا
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
طرح بسیار بد خام وبدون در نظر گرفتن همه حواشی ان است .در هر اتاقی در ادارات ده تا میز گذاشتند وعملا یک نفر هم میتونه کار تمام ان واحد را انجام بده. توروخدا فکر کنید با اساتید روشنفکر ودنیا دیده مشورت کنید
نام
Sweden
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
سلام بعید میدونم تصویب بشه 20 سال سابقه و30 روز حقوق؟ !!
تهرانی زاده
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
ببخشید شما……!؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
۲۰ سال برای آشنایی که سختی شامل کارشون میشه.برای مشاغل بدون سختی همون ۳۰ ساله بدون شرایط سنی
کارگر
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
کارگران ساختمانی که کارفرما ندارند و بیمه تامین اجتماعی هستند و مشاغل سخت دارند قانون بازنشستگی درموردایشان چطور است
کارگر
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
تصویب که نمیشه , این به کنار زور الکیه ( بار مالی داره )، اگه بشه من 35 سالگی خودمو بازنشت میکنم گور بابای حقوق زیاد بخدا با اینکه درست کاری اما دیگه تحمل تحقیر ، توهین از طرف کارفرمارو ندارم ادم روحیش داغون میشه
ناامید
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
باز هم بوی انتخابات میاد وعدهای فراوان
نامذذذ
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
عالی میشه باز دم این نماینده گرم
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
همش وعده وعیده پس چراتصویبش نمی کنیدتعدادزیادی ازنماینده هاخودشان اکثرنمایندگان مجلس بازنشستگی تامین اجتماعی هستند دلشان به حال کارمندان شاغل نمیسوزدفلذا درهمسویی بادولت وتامین اجتماعی درقبال منفعتی ناچیز تصویب طرح بازنشستگی با۲۵سال سابقه رادرنطفه خفه ویاآنرابه عقب می اندازند به جرمی وبه کدامین گناه.
راد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
دمت گرم آقای نماینده واقعا کسی هم هست که به فکر قشر مظلوم کارگری باشه.
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تورو خدا زودتر تصویبش کنید تا هم جوونا برن سر کار هم امار ازدواج و زاد و ولد هم زیاد میشه .بهر حال طرح خیلی عاقلانه ایی هست یه طرح خوب و عالی هست
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
الان ۴۰ سال با این وعده های امروز و فردا وتوخالی جوانان ومردم دل خوش کردند وگرنه هیچ خبری نیست چون خودشان میداند تنها راه ادامه حکومت به مردم دل داری دادن حتی خود قالیباف هم تلویحا گفت باید مردم دل گرم کنیم تا مردم فکر کنند ما بفکر حل مشکلاتشان هستیم
نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
1367.3.5 ؟؟؟؟
چه معنی دارد؟ ابهام داره
پرطرفدارترین عناوین
پاورقی