فرارو | قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

قیمت طلا از دیروز کاهش چشمگیری داشته، اما نرخ انواع سکه‌های پارسیان امروز ۳۰ خرداد تغییری نکرد. سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان ارزش دارد
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۴ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

فرارو- قیمت سکه پارسیان در خرید و فروش‌های روزانه نسبت به قیمت طلا محاسبه می‌شود و وزن آن‌ها بین ۵۰ سوت تا دو گرم است. قیمت امروز انواع سکه‌های پارسیان را در جدول زیر مشاهده می‌کنید که نسبت به روز گذشته و هفته قبل تغییری ندارند.

قیمت امروز سکه‌های پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز شنبه قیمت پنجشنبه
0/100 ۱۳۱ هزار تومان ۱۳۱ هزار تومان ۱۳۱ هزار تومان
0/150 ۱۹۴ هزار تومان ۱۹۴ هزار تومان ۱۹۴ هزار تومان
0/200 ۲۵۷ هزار تومان ۲۵۷ هزار تومان ۲۵۷ هزار تومان
0/250 ۳۲۰ هزار توان ۳۲۰ هزار توان ۳۲۰ هزار توان
0/300 ۳۸۶ هزار تومان ۳۸۶ هزار تومان ۳۸۶ هزار تومان
0/350 ۴۴۹ هزار تومان ۴۴۹ هزار تومان ۴۴۹ هزار تومان
0/400 ۵۱۲ هزار تومان ۵۱۲ هزار تومان ۵۱۲ هزار تومان
0/450 ۵۷۵ هزار تومان ۵۷۵ هزار تومان ۵۷۵ هزار تومان
0/500 ۶۳۸ هزار تومان ۶۳۸ هزار تومان ۶۳۸ هزار تومان
0/600 ۷۶۴ هزار تومان ۷۶۴ هزار تومان ۷۶۴ هزار تومان
0/700 ۸۹۰ هزار تومان ۸۹۰ هزار تومان ۸۹۰ هزار تومان
0/800 یک میلیون و ۱۸ هزار تومان یک میلیون و ۱۸ هزار تومان یک میلیون و ۱۸ هزار تومان
0/900 یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان
1/000 یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان
1/100 یک میلیون و ۳۹۶ هزار تومان یک میلیون و ۳۹۶ هزار تومان یک میلیون و ۳۹۶ هزار تومان
1/200 یک میلیون و ۵۲۷ هزار تومان یک میلیون و ۵۲۷ هزار تومان یک میلیون و ۵۲۷ هزار تومان
1/300 یک میلیون و ۶۵۳ هزار تومان یک میلیون و ۶۵۳ هزار تومان یک میلیون و ۶۵۳ هزار تومان
1/400 یک میلیون و ۷۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۷۷۹ هزار تومان یک میلیون و ۷۷۹ هزار تومان
1/500 یک میلیون و ۹۰۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۰۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۰۵ هزار تومان
1/600 دو میلیون و ۳۱ هزار تومان دو میلیون و ۳۱ هزار تومان دو میلیون و ۳۱ هزار تومان
1/700 دو میلیون و ۱۵۷ هزار تومان دو میلیون و ۱۵۷ هزار تومان دو میلیون و ۱۵۷ هزار تومان
1/800 دو میلیون و ۲۸۳ هزار تومان دو میلیون و ۲۸۳ هزار تومان دو میلیون و ۲۸۳ هزار تومان
1/900 دو میلیون و ۴۰۶ هزار تومان دو میلیون و ۴۰۶ هزار تومان دو میلیون و ۴۰۶ هزار تومان
2/000 دو میلیون و ۵۳۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۳۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۳۵ هزار تومان
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین