فرارو | قیمت سکه پارسیان امروز شنبه دوم مرداد ۱۴۰۰

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه دوم مرداد ۱۴۰۰

سکه پارسیان با وزن ۱۰۰ سوت امروز شنبه دوم مرداد‌ماه ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش دارد و سکه یک گرمی پارسیان هم به‌قیمت یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۸ - ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

فرارو- سکه‌های پارسیان امروز شنبه دوم مرداد ماه بدون تغییر قیمت فروخته می‌شوند. سکه پارسیان با وزن ۱۰۰ سوت امروز ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش دارد و سکه یک گرمی پارسیان هم به‌قیمت یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش فرارو، قیمت سکه‌های پارسیان روزانه بر مبنای قیمت طلا محاسبه می‌شود. ارزش طلا ۱۸ عیار در روز‌های گذشته نوسان زیادی نداشته و به‌همین دلیل سکه‌های پارسیان نیز بدون تغییر قیمت فروخته می‌شوند.

قیمت امروز سکه‌های پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز پنجشنبه قیمت روز چهارشنبه
0/100 ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
0/150 ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان ۱۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان
0/200 ۲۶۰ هزار تومان ۲۶۰ هزار تومان ۲۶۰ هزار تومان
0/250 ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان ۳۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان
0/300 ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان
0/350 ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان ۴۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان
0/400 ۵۱۸ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان ۵۱۸ هزار تومان
0/450 ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ تومان
0/500 ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان
0/600 ۷۷۳ هزار تومان ۷۷۳ هزار تومان ۷۷۳ هزار تومان
0/700 ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان
0/800 یک میلیون و ۳۰ هزار تومان
یک میلیون و ۳۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۰ هزار تومان
0/900 یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان
1/000 یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان یک میلیون و ۲۸۵ هزار تومان
1/100 یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان  یک میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
1/200 یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۴۵ هزار تومان
1/300 یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان
یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان
1/400 یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
1/500 یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان
یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یک میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان
1/600 دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان دو میلیون و ۵۵ هزار  تومان
1/700 دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان
1/800 دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان  دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان 
1/900 دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان
دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان دو میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان
2/000 دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان دو میلیون و ۵۶۵ هزار تومان
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین