فرارو | گزارشی از آمار مقایسه‌ای چکهای برگشتی
کد خبر: ۵۱۸۲۳

گزارشی از آمار مقایسه‌ای چکهای برگشتی

تاریخ انتشار: ۱۲:۵۱ - ۲۳ تير ۱۳۸۹


نسبت تعداد اسناد برگشت داده شده به اسناد مبادله شده در سال 79 معادل 5.6 درصد، در سال 84 معادل 4.9 درصد، در سال 88 معادل 10.7 درصد و در فروردین ماه امسال 11.7 درصد بوده است. 

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سال 1379 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 50 میلیون و 192 هزار برگ سند به ارزش بیش از 63 هزار میلیارد تومان مبادله شد اما 2 میلیون و 817 هزار برگ سند به ارزش بیش از 2731 میلیارد تومان برگشت خورد.

به عبارت دیگر، در سال 79 نسبت اسناد برگشت داده شده به اسناد مبادله شده از لحاظ تعداد 5.6 درصد و از لحاظ ارزش 4.3 درصد بوده است.

این در حالی است که در سال 1388 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 47.5 میلیون برگ سند به مبلغی بیش از 46 هزار میلیارد تومان مبادله شد اما حدود 5.1 میلیون برگ سند به مبلغی بیش از 23 هزار میلیارد تومان برگشت داده شد. در این سال متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 149.9 و 348.9 رسید که نسبت به سال 1387 به ترتیب 2.9 درصد و 11.8 درصد افزایش داشته است.

در سال 1388 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 10.7 درصد و 5.1 درصد رسید. نسبتهای مزبور در سال 1387 به ترتیب 7.8 درصد و 4.5 درصد بوده است.

همچنین تعداد اسناد برگشت داده شده در سال 80 معادل 2 میلیون و 935 هزار برگ، در سال 81 معادل 3 میلیون و 103 هزار برگ، در سال 82 معادل 3 میلیون و 431 هزار برگ، در سال 83 معادل 3 میلیون و 392 هزار برگ، در سال 84 معادل 3 میلیون و 546 هزار برگ، در سال 85 معادل 3 میلیون و 599 هزار برگ، در سال 86 معادل 3 میلیون و 925 هزار برگ و در سال 87 معادل 4 میلیون و 944 هزار برگ بوده است.

در همین حال، اسناد برگشت داده شده از لحاظ ارزش در سال 80 بیش از 3684 میلیارد تومان، در سال 81 بیش از 4536 میلیارد تومان، در سال 82 بیش از 6014 میلیارد تومان، در سال 83 بیش از 6709 میلیارد تومان، در سال 84 بیش از 8807 میلیارد تومان، در سال 85 بیش از 10926 میلیارد تومان، در سال 86 معادل 14768 میلیارد تومان و در سال 87 بیش از 20942 میلیارد تومان گزارش شده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین ماه امسال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 2.7 میلیون برگ سند به مبلغی بیش از 32321 میلیارد تومان مبادله شد.
در این ماه متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 47 و 214.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 44.7 درصد و 45.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 88 به ترتیب 5.9 درصد و 41.4 درصد افزایش داشته است.

در فرودین ماه امسال حدود 308 هزار برگ سند به مبلغی بیش از 1211 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این ماه متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 108.9 و 216.7 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 41.5 درصد و 74.5 درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 88 به ترتیب 17 درصد و 22.8 درصد افزایش نشان می دهد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده است که دسته چکها را تنها به افرادی که هیچ گونه بدهی معوق، چک برگشتی و موارد مشابه ندارند، ارائه دهد.

بهمنی افزوده بود: در بسته سیاستی سال 89 تاکید شده است که چنانچه اسمی دارای بدهی معوق و یا چک برگشتی باشد حق دریافت دسته چک را ندارد.

حمید تهرانفر ‌مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز چندی پیش در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بانکها در برگشت زدن چکهای فاقد موجودی تردیدی به خود راه ندهند، گفته بود: برگشت زدن چکها به دلیل مسائل تدارکاتی بانکها نیز قابل قبول نیست.

برچسب ها: چک برگشتی امار
مجله فرارو