فرارو | کارایی کوپلینگ
کد خبر: ۵۲۹۵۲۵

کارایی کوپلینگ

تاریخ انتشار: ۱۳:۳۳ - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

کشش جریان الکتریکی در هنگام راه اندازی به طور چشمگیری در هنگام کوپلینگ سیال کاهش می یابد حاضر است . و  موتور بدون هیچ بار معنی داری که هنوز توسط رانده شده است راه اندازی می شود ماشین آلات (نقطه A در غیاب بار، موتور به سرعت شتاب می گیرد تقریباً 90٪ سرعت بارگذاری کامل آن (نقطه B. نتیجه آن کم است کشش جریان (نقطه در چندین دور شفت به دست آید. در این نقطه اینرسی موتور تسریع شده است، و اعمال بار از ماشین رانده دوره های بعدی جریان هجومی زیاد را ایجاد نمی کند.

با کوپلینگ سیال، مدت زمان کشش جریان بالا به میزان قابل توجهی کاهش می یابد در قسمت سایه دار شکل 2 نشان داده شده است. این منجر به صرفه جویی در برق و گسترش می شود عمر مفید موتور . لوازم جانبی محافظت بدون تخلیه در برابر اضافه بار را فراهم می کند اگر بدون کوپلینگ سیال گیر کند، و موتور متوقف می شود و بیش از 500٪ بار کامل را می کشد. جریان (نقطه A)، و احتمالاً سوخته است. علاوه بر این، نیروهای ضربه مکانیکی زوج قدر بیشتر می تواند تولید شود که می تواند به ماشین رانده آسیب برساند. با یک کوپلینگ سیال به درستی انتخاب شده، سرعت موتور فقط به سمت پایین می رود تقاطع گشتاور موتور و منحنی لغزش 100% کوپلینگ سیال (نقطه B) . بنابراین، کشش جریان موتور فقط تا نقطه C افزایش می یابد.

اگر اضافه بار یا انسداد برطرف می شود، درایو گشتاور و سرعت عادی خود را از سر می گیرد. اگر حذف نشد، دمای سیال جفت افزایش می یابد و باعث ذوب شدن دوشاخه همجوشی می شود. این قطع می شود گشتاور حاصل از ماشین رانده به جای یک دوشاخه قابل ذوب، یک سنسور مجاورت را در نظر بگیرید سوئیچ قطع، یا دوشاخه تریپ حرارتی غیر تخلیه کننده و سوئیچ تریپ حرارتی. دیدن صفحه 9 برای جزئیات تعادل بار برای چندین درایو در صورت وجود کوپلینگ سیال، بارها را می توان های محرکه چندگانه متعادل کرد در هر موتور نصب شده است. به تصویر سمت راست دو موتور که هر کدام مجهز هستند مراجعه کنید با کوپلینگ سیال. و موتور توسط اضافه کردن مناسب مایع به یک کوپلینگ یا برداشت مایع از کوپلینگ دیگر.

به عنوان یک مزیت اضافی، موتورهای روی سیستم های محرک چندگانه می توانند به صورت جداگانه راه اندازی شوند به دلیل توانایی یک کوپلینگ برای کار موقت در لغزش 100٪. شروع یک موتور در یک زمان راه اندازی طولانی تر و حتی نرم تر را در نوار نقاله های از آنجایی که موتورها به عنوان رویدادهای جداگانه راه اندازی می شوند، حداکثر جریان هجومی سیستم تقریباً نصف حداکثر جریان هجومی سیستم خواهد بود که هر دو تجربه می‌کنند موتورها به طور همزمان راه اندازی می شوند.

کاربرد کوپلینگ:

به پروانه متصل می شود و یک بافل صاف به رانر متصل می شود. پروانه و دونده هر کدام نیمی از یک چنبره توخالی را نشان می دهند که هر کدام دارای پره های شعاعی صاف هستند. انتقال گشتاور به شرح زیر صورت می گیرد. انتهای محرک (ورودی) به طور مکانیکی گشتاور را به بدنه منتقل می کند. بدنه به طور مکانیکی گشتاور را به پروانه منتقل می کند. پروانه، گشتاور را از طریق سیال به رانر منتقل می کند. دونده به صورت مکانیکی گشتاور را به شفت منتقل می کند. شفت به صورت مکانیکی گشتاور را به انتهای محرک (خروجی) منتقل می کند. Runner هیچ اتصال مکانیکی به پروانه ندارد. این دو جزء هستند توسط مایع پر انرژی متصل می شود. اگر انتهای رانندگی (ورودی) را با دست بچرخانید، پایان (خروجی) نمی چرخد. کوپلینگ دنده ای مایع بدون مایع ارائه می شوند. مایع عرضه شده توسط مشتری در طول اضافه می شود نصب و راه اندازی . راه افتادن موتورهای استاندارد NEMA B هنگام استفاده از کوپلینگ سیال توصیه می شوند و شروع به کار خواهند کرد عملا تخلیه شده است. از آنجایی که موتور به صورت مکانیکی به پروانه و بدنه متصل است، اینرسی کم این اجزا و سیال تنها بارهای وارده هستند. به عنوان موتور الکتریکی به سرعت در حال اجرا شتاب می گیرد، پروانه شروع به پمپاژ گریز از مرکز می کند سیال به رانر ثابت . پراکندگی اولیه سیال توسط مخروطی غیر متمرکز می شود بافل پروانه، افزایش تدریجی گشتاور را ایجاد می کند و به موتور اجازه می دهد شتاب بگیرد. به سرعت به سرعت کامل. هنگامی که تمام سیال به مدار کار پمپ می شود، گردش مداوم سیال بین پروانه و رانر رخ خواهد داد. یک مسیر جریان است شکل گرفته، به شکل یک سیم پیچ مارپیچ است که به یک حلقه بسته متصل می شود. به محض اینکه گشتاور ارسالی به مقدار گشتاور گسست بار رسید، دونده شروع به چرخش می کند و بار رانده را تسریع می بخشد. زمان لازم برای رسیدن کامل سرعت به اینرسی بار محرکه، گشتاور مقاومتی و گشتاور بستگی دارد. توسط جفت سیال منتقل می شود. در حال اجرا عملکرد کوپلینگ سیال بر اساس اصول هیدروکینتیک است و مستلزم آن است سرعت خروجی کمتر از ورودی باشد. به این تفاوت سرعت لغزش می گویند. به علاوه، این اصل بیان می کند که گشتاور خروجی معادل گشتاور ورودی است. از این رو، بازده برابر 100% منهای درصد لغزش است. در سرعت کامل، کوپلینگ های سیال معمولاً بین 1٪ تا 4٪ لغزش می کنند.

کارایی کوپلینگ

کوپلینگ در صنعت:

گر گشتاور بار افزایش یابد، لغزش افزایش می یابد که باعث سقوط رانر می شود در سرعت . سیم پیچ سیال که بین پروانه و رانر در گردش است، گسترش می یابد گشتاور اضافی را فراهم می کند. محدوده ای که این سیم پیچ می تواند منبسط شود توسط تخت محدود شده است بافل روی دونده . در نتیجه هیدروکوپلینگ های سیال حفاظت ذاتی اضافه بار را فراهم می کنند. اگر افزایش گشتاور باعث انبساط سیال در مدار کار تا حد با تماس با بافل، کوپلینگ متوقف می شود و 100٪ می لغزد. این بالا مستمر لغزش گرما ایجاد می کند و دمای سیال افزایش می یابد مگر اینکه بار اضافی برداشته شود. هنگامی که دما تا حد دمای دوشاخه همجوشی افزایش می یابد، هسته از دوشاخه ذوب می شود و سیال از کوپلینگ آزاد می شود و به طور موثر برق را قطع می کند شفت خروجی . برای جلوگیری از تخلیه سیال، استفاده از کلید قطع مجاورت یا دوشاخه تریپ حرارتی و سوئیچ محدود توصیه می شود، به صفحه 9 مراجعه کنید.

محافظ های کوپلینگ باید طوری طراحی شوند که جریان آزاد هوا را برای خنک کردن سیال فراهم کنند کوپلینگ و حاوی تخلیه مایع از دوشاخه(های) قابل ذوب در صورت تداوم اضافه بار. محافظ های کوپلینگ Falk® Orange Peel® را در نظر بگیرید که برای این کار ایده آل هستند هدف . نوار نقاله - شروع نرم برتر پر کردن با تاخیر (و پر کردن تاخیری طولانی) گشتاور راه اندازی که می تواند توسط کوپلینگ سیال منتقل شود تابعی از مقدار است سیال در مدار کار در هنگام شروع . محفظه پر کردن تاخیر با گزینه سوراخ اندازه گیری، به انتهای محرکه کوپلینگ های سیال سایز 1420HF تا 2870HF پیچ شده است، اجازه بخشی را می دهد سیال به خارج از مدار کار و به محفظه تاخیر تخلیه شود، زمانی که جفت در حالت استراحت است . این کاهش سیال در مدار کار در هنگام راه‌اندازی باعث می‌شود

برچسب ها: کوپلینگ
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین