جزییات آخرین مذاکره سیسی و مرسی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
وزیر دفاع مصر اعلام کرد که پیش از عزل مرسی، 2 بار به وی پیشنهاد کرد که همه پرسی درباره ابقای وی در ریاست جمهوری برگزار شود اما مرسی آن را رد کرد.

به گزارش فارس، العربیه به نقل از «عبدالفتاح السیسی» گزارش داد که وی پیش از عزل مرسی 2 مرتبه با او دیدار کرده است.

السیسی طی سخنانی در جمع افسران و پلیس افزود که در دیدار با مرسی به وی گفتم که اوضاع خارج از کنترل است اما مرسی پاسخ داد که به برخی از خواسته‌های معارضین در خصوص تغییر وزرا و دادستان عمل خواهیم کرد و السیسی در پاسخ گفته است که اوضاع بدتر از آن است که با پاسخگوئی به چند خواسته درست شود.

وی اظهار داشت که دو مرتبه با مرسی دیدار کرده که دیدار دومی سرنوشت‌ساز بود و السیسی به مرسی پیشنهاد کرده است که همه‌پرسی در مورد ابقای وی در ریاست جمهوری و یا انتخابات زودهنگام برگزار نماید اما مرسی مخالفت کرده است زیرا اطمینان داشت که در صورت برگزاری انتخابات، پیروز نخواهد شد و این از بدشانسی مرسی بود که همه‌پرسی را رد کرد.