مراسم ختم دختر عباس سلیمی‌نمین برگزار شد
(تصاویر) فرزندان رهبر انقلاب در مراسم ختم دختر سلیمی‌نمین
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews