(تصاویر) رزمایش غیرمترقبه ارتش در شمال غرب کشور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

عکاس: علیرضا غفاری/فارس