(تصاویر) کاروان‌ زائران افغانستانی اربعین در مرز دوغارون
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

عکاس: سیدمحسن حسینی/فارس