(تصاویر) بازداشت حفاران «جنگل های هیرکانی» مازندران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مانور مشترک یگان حفاظت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و یگان حفاظت محیط زیست و یگان منابع طبیعی استان مازندران به منظور هماهنگی وشناخت وظایف دستگاه ها در ۶ لکه «جنگل های هیرکانی »ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو برگزار شد.

در اولین روز برگزاری مانور مشترک، گروهی از حفاران و متجاوزان به عرصه های تاریخی مشاهده شدند که در قالب عملیات مشترک ۵ نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

عکاس: محمد سلطانی/فارس