(تصاویر) فوتبال کودکانه در روستای گنبدچای همدان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 

عکاس: رضا زنگنه/میزان