(تصاویر) وانتی‌های میوه فروش
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: بهنام یوسفی/ مهر