(تصاویر) از سربند یا منتقم تا راه رفتن روی پرچم آمریکا در حاشیه نماز جمعه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: حمید وکیلی - بهنام توفیقی/مهر