(تصاویر) ساخت شمشیری شبیه ذوالفقار حضرت علی(ع) در ترکیه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

آهنگری در ترکیه شمشیری شبیه ذوالفقار حضرت علی ساخت.

به گزارش فرارو، لطیف بایتار آهنگر اهل استان قارص ترکیه شمشیری شبیه ذوالفقار حضرت علی(ع) ساخته که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

این آهنگر اهل شهرستان سلیم در استان قارص ترکیه با الهام گرفتن از ذوالفقار حضرت علی(ع) در کارگاه خود شمشیری ساخت.

این شمشیر که به طول دو متر ظرف 2 روز در حرارت صدها درجه‌ای ساخته شده، توجه مردم این شهر را به خود جلب کرده است.

بایتار درباره این شمشیر گفت: آن را به اندازه‌ای که در یک برنامه تلویزیونی دیده بودم از یک فلز سخت (فولاد) ساختم.

وی افزود: این شمشیر را در حال حاضر در کارگاه خود به نمایش گذاشته‌ام. مورد توجه مردم قرار گرفته است. می خواهم این شمشیر را به یکی از دوستانم هدیه کنم.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)