(تصاویر) افزایش اسیدپاشی در اوگاندا
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

حملات اسیدی در اوگاندا در حال افزایش است و افراد بازمانده از این حملات نیز به دنبال عدالت هستند.

به گزارش فرارو، همه ساله تعداد زیادی از زنان در سراسر جهان به روش های مختلف قربانی حوادث وحشیانه می شوند. یکی از این حملات اسیدپاشی است که در کشور آفریقایی اوگاندا رواج دارد.

اسیدپاشی با هدف انتقام از فرد صورت می گیرد. در اوگاندا اسید ارزان و آسان به دست می آید. برخی از اسیدهایی که برای باتری های اتومبیل استفاده می شود برای این کار استفاده می کنند. هنگام پاشیدن اسید روی صورت گوشت تا استخوان ذوب می شود.

در سال 2018 در اوگاندا 42 مورد اسیدپاشی گزارش شده است. فعالان اجتماعی می گویند بسیاری از موارد اسیدپاشی گزارش نمی شود و این آمار بسیار پایین تر از حد واقعی است.

وزیر دادگستری اوگاندا گفته که می خواهد به اسیدپاشی پایان دهند. او می گوید در تلاش است تا قانون جدیدی برای متوقف کردن این جرم تصویب کند.

بازماندگان حملات اسیدی دراوگاندا غالبا شغل خود را نیز از دست می دهند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)