تکمیل می‌شود ...
پوشش زنده جدیدترین اخبار از انتخابات مجلس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
فرارو- انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان آغاز شد.

در این انتخابات ۷ هزار و ۱۵۷ نامزد انتخابات برای ورود به مجلس یازدهم با هم رقابت می‌کنند که از این تعداد حدود ۱۰۲۰ نفر مدرک دکتری، حدود ۵۳۰۰ نفر مدرک کارشناسی ارشد، بیش از ۴۲۰ نفر مدرک حوزوی معادل کارشناسی ارشد و بیش از ۴۰۰ نفر مدرک کارشناسی دارند. واجدین رای در کشور، متولدین ۲ اسفند ۱۳۸۲ به قبل هستند و می‌بایست در برای دادن رای، شناسنامه و شماره ملی خود را همراه داشته باشند. (داشتن کارت ملی الزامی نیست). برای مجلس خبرگان رهبری (انتخابات میاندوره ای) نیز تعداد ۲۹ داوطلب برای ۷ کرسی رقابت خواهند کرد.
{$smarty_live_blog}