(تصویر) رهبر جدید القاعده در شبه جزیره عربستان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

پس از گذشت چند روز از اعلام خبر کشته شدن قاسم الریمی از سوی آمریکا، تشکیلات القاعده تاکید کرد که «خالد باطرفی»، به عنوان سرکرده جدید این تشکیلات در شبه جزیره عربستان انتخاب شده است.

به گزارش فرارو، خالد یاطرفی رهبر جدید القاعده در جزیره العرب طی سال‌های اخیر پس از آنکه به عنوان دستیار الریمی و سخنگوی القاعده در این شبه جزیره منصوب شده بود، در بسیاری از ویدئوهای این شبکه مشاهده شده است.

القاعده با فرماندهی الریمی در پی نا آرامی های یمن توانسته بود نفوذ خود در جنوب و جنوب شرقی یمن را تقویت کند.

(تصویر)

(تصویر)

(تصویر)

(تصویر)

(تصویر)