(تصاویر) متهمان با ماسک مقابله با کرونا در دادگاه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: کوشا مهشید فلاحی/ میزان