(تصاویر) خسارات سیل در بندر کنگان بوشهر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس:  حمید خلیفات/ تسنیم