(تصاویر) تنها خرس پاندای قهوه ای در جهان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تنها خرس پاندای قهوه ای جهان دیگر تنها نیست و با یک شریک زندگی جفت شده است.

به گزارش فرارو، این خرس 11 ساله Qizai نام دارد که گمان می رود رنگ نادر این حیوان به دلیل برخی جهش های ژنتیکی باشد.

جفت گیری این خرس پاندای قهوه ای به دانشمندان در رمزگشایی رنگ بی نظیرش کمک کند.

Qizai که به معنای پسر هفتم است زمانی که یک توله دو ماهه و ضعیف بود در کوه های چین‌لینگ پیدا شد. محققان بر این باورند که مادرش او را رها کرده است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)