(تصاویر) خاکسپاری متوفیان کرونا در همدان
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تصاویر از بهزاد علیپور/ خبرگزاری فارس