(تصاویر) دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: رودکی - فلاحی/ میزان