(تصاویر) دادگاه پرونده سانحه هواپیمای مسیر تهران - یاسوج
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

 عکاس: کوشا مهشیدفلاحی/ میزان