(تصاویر) عملیات انتقال ۲۴ شیر؛ بزرگترین پروژه احیای زیستگاه
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عملیات انتقال 24 شیر با هدف احیای زیستگاه این حیوان از آفریقای جنوبی به مقصد موزامبیک انجام شد.

به گزارش فرارو، یک تیم به سرپرستی ایوان کارتر این شیرها را از پنج مکان در سراسر آفریقای جنوبی جمع آوری کرده و به دلتازی زامبزی در موزامبیک منتقل کرد، منطقه ای که به دلیل شکار بی رویه به مدت 30 سال بود شیر بوده است.

اعضای این تیم دقت زیادی در انتخاب شیرها داشته و آنها را به مدت شش هفته در یک محوطه بزرگ نگهداری کرده اند تا یکدیگر را بشناسند.

صد سال پیش بیش از 200 هزار شیر در آفریقا وجود داشت. از بین رفتن زیستگاه ها و درگیری های انسانی باعث کاهش جمعیت این حیوانات شده و اکنون تصور می شود 20 هزار شیر در آفریقا وجود دارد.

کارتر می گوید ما شیرهایی که از ژنتیک و سلامتی خوب برخوردار بودند و در تمام زندگی خود به طور کامل در آزادی بودند انتخاب کردیم.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه ده هفته طول کشیده است افزود: تماشای این شیرهای باشکوه در منطقه باورنکردنی بود.

یک تیم ضدشکارچی نیز برای تامین امنیت شیرها و حیوانات وحشی در منطقه مستقر شده است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)