(تصاویر) سی تی اسکن یک گوریل
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یک گوریل 35 ساله پس از اینکه مشخص شد پولیپ بینی دارد تحت سی تی اسکن و درمان قرار گرفت.

به گزارش فرارو، این گوریل ماکاکو نام دارد و از باغ وحش ژوهانسبورگ به یک مرکز دامپزشکی در پرتوریا منتقل شد.

این حیوان که 210 کیلوگرم وزن دارد باید بیش از 40 مایل دورتر از محل زندگی خود منتقل می شد و برای این کار از یک بالگرد استفاده شد.

کارمندان باغ وحش ژوهانسبورگ ماه می از ترشحات مزمن بینی ماکاکو ابراز نگرانی کرده بودند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)