(تصاویر) زندگی سیاهپوستان ارزش دارد از فضا قابل رؤیت است
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

پیام "زندگی سیاهپوستان ارزش دارد" از فضا هم قابل رؤیت است.

به گزارش فرارو، ترسیم عبارت "زندگی سیاهپوستان ارزش دارد" بر خیابان منتهی به کاخ سفید که با رنگ زرد بر روی زمین نقش بسته است، چنان بزرگ است که تصاویر ماهواره‌ای شرکت پلنت لبز (Planet Labs، شرکت آمریکایی که از زمین تصویر برداری می‌کند) آن را واضح نشان می‌دهند.

عدم واکنش مناسب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به قتل جورج فلوید سیاه پوست آمریکایی که واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به تداوم رفتار نژادپرستانه سیستماتیک در ایالات متحده را تداعی می‌کرد، باعث شد شهردار خیابانی را که درست مقابل کاخ سفید قرار دارد به شعار این روزهای معترضان به خشونت و برخورد نژادی پلیس در ایالات متحده یعنی "جان سیاهپوستان ارزش دارد" تغییر نام دهد.

این شعار اکنون با حروف بسیار درشت و زرد رنگ در طول و عرض خیابان شانزدهم واشنگتن خود نمایی می‌کند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)