(تصاویر) کشفیات پلیس پایتخت در طرح رعد ۳۷
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: محمد محسنی فر / فارس