در مورد 12 تیر 67 در فرارو بیشتر بخوانید
تصاویر
علی بابا از 30 بهمن تا 29 اسفند