(تصاویر) دریاچه صورتی رنگ!

(تصاویر) دریاچه صورتی رنگ!

می توان از این دریاچه به عنوان زیستگاه موجودات تک سلولی نام برد، میکروب هایی نمک دوست که عامل ایجاد نوعی رنگدانه به نام کاروتنوئید می باشند.
تصاویر اعجاب انگیز از زمین

تصاویر اعجاب انگیز از زمین

انجمن زمین شناسی بریتانیا نتیجه مسابقه علوم زمین در سال ۲۰۱۸ را منتشز کرد. ۱۲ عکس منتخب این جشنواره شدند. ازشرکت کنندگان خواسته شد تا تصاویری از ناهمواری‌های زمین در ایرلند و انگلیس که زندگی در آن‌ها جریان دارد به نمایش بگذارند.
(تصاویر) آثار هولناک صنعتی‌شدن بر چهره زمین

(تصاویر) آثار هولناک صنعتی‌شدن بر چهره زمین

کره زمین از حوادث طبیعی مثل اصابت شهاب سنگ، فوران آتشفشان‌های عظیم و فعالیت‌های سینوباکتری اقیانوس‌ها و عواملی دیگر مانند انفجار جمعیت پدید آمدن صنعت تکنولوزی تاثیر می‌پذیرد در تصاویر زیر آثار صنعتی شدن و استفاده بی رویه انسان از منابع که تاپیرات سوئی بر روی کره زمین به بار آورده را می‌بینید.
تصاویر حیرت‌انگیز از پاییز در سراسر جهان

تصاویر حیرت‌انگیز از پاییز در سراسر جهان

خیلی از افراد معتقدند که اگر چه بهار فصل شکفتن، سرسبزی و زیبایی است، اما پاییز با تمام زردی و ریزش برگ‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد. مهم نیست که در فصل پاییز کجای این کره خاکی هستی. مهم این است که خش خش برگ‌ها آهنگ دلنوازی را برای شما توصیف می‌کند.