راهنمای بازار - ارزهای خارجی
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو یکم خرداد ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو یکم خرداد ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز شنبه یکم خرداد ۱۴۰۱ با ۶۳ تومان افزایش نسبت به روز شنبه در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۷۰۴ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۲۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با چهار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۶۳۷ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۲۳۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با شش تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۶۳۶ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۲۰ هزار تومان کاهش ۱۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۲۰ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۳۰ هزار و ۵۷۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۳۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۵۰ هزار تومان کاهش ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۵۰ تومان کاهش نسبت به روز شنبه ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۵۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۴۰۰ تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۳۰ هزار و ۳۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۲۰۰ هزار تومان کاهش ۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۷۰۰ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۳۵۰ تومان افزایش نسبت به روز سه شنبه ۲۹ هزار و ۶۵۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۱۵۰ هزار تومان افزایش ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید
نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت دلار در نیمه اول معاملات امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان و هر قطعه سکه امامی با ۸۰ هزار تومان افزایش ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به فروش رسید